Створюється інтегрований національний електронний інформаціний ресурс


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ініціювала та розпочала створення ресурсу “Електронна бібліотека “Україніка” основними завданнями якої є:

• надання широкій громадськості доступу до документів державно-національного змісту;
• забезпечення користувачам єдиної точки входу для пошуку різнорідних за видами і тематичної спрямованості ресурсів україніки;
• збирання та архівування мережевих електронних ресурсів україніки (у першу чергу електронних версій книг та періодичних видань);
• забезпечення збереження рідкісних бібліотечних та архівних фондів україніки в електронному вигляді;
створення на базі ресурсів електронної бібліотеки персональних, тематичних та проблемно-орієнтованих електронних колекцій;
• популяризація української мови і культури, поширення української літератури для україномовних зарубіжних користувачів;
• створення можливості використання фондів електронної бібліотеки у наукових дослідженнях, в освітніх процесах, а також з метою популяризації іміджу України у світі.

Електронна бібліотека має на меті акумулювати у цифровому форматі твори всіма мовами, незалежно від місця видання, про український народ, де б і коли б він не жив, про територію України та про всі народи, які жили або живуть на цій території. Що дасть змогу представити користувачам електронної бібліотеки знання про Україну, її народ, його історію, традиції та культуру, розбудовану політичну націю, сформовану нею державу; матеріали про природне, географічне середовище, демографічний, економічний, соціальний, освітній, науковий потенціал України, здобутки української нації, її місце у світовому цивілізаційному розвитку.

Принциповим в організації ресурсів електронної бібліотеки є впровадження єдиної системи організації знань на основі наукового довідково-пошукового апарату. Основні поняття представленої галузі знань супроводжуються іконографічною та довідково-енциклопедичною інформацією, що дає змогу визначити для кожного ресурсу його тематичні, територіальні, часові та інтелектуальні атрибути. Все це створює для дослідників умови ефективного пошуку джерел наукової інформації.

Основними джерелами поповнення електронної бібліотеки є електронні ресурси НБУВ, вільнодоступні мережеві електронні ресурси, українознавчі сайти та веб-ресурси наукових установ і культурних закладів, оцифровані видання із фондів НБУВ. Інтернет-ресурси включені в єдину пошукову систему електроної бібліотеки разом з іншими електронними документними інформаційними джерелами.

Згідно із ст. 22 Закону України «Про авторське право и суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ інформаційні ресурси електронної бібліотеки «Україніка» розміщуються на умовах використання з навчальною та науковою некомерційною метою за умов обов’язкового зазначення авторства твору, без права подальшого повторного відтворення повних текстів документів.

Реалізація фундаментального науково-інформаційного проекту електронної бібліотеки «Україніка», започаткованого генеральним директором НБУВ В. І. Попиком, передбачає розкрити для українського і зарубіжного читача всю велич і багатоманітність наукових, культурних, духовних надбань України. Такі документальні джерела культури, як рукопис, архівний документ, книга, музейна пам’ятка, як артефакти матеріального і духовного розвитку суспільства завдяки створенню ресурсів на принципах сумісних інформаційних та цифрових технологій організують цілісний історіко-культурний інформаційний простір, гарантують кваліфікований пошук та оперативний доступ до комплексів першоджерел інформації. Тим самим розвивається інтеграція ресурсів національної спадщини, відбувається залученння до наукового і культурного обігу документальної спадщини, поліпшуються умови фізичного збереження найбільш цінних документальних пам’яток та розвиток реставраційно-консерваційного напряму, формуються інтегровані загальнодоступні електронні інформаційні ресурси, поширюються знання про національну спадщину Україну у у кожній державі, зростає розуміння єдності світової культури.

Розробка технологічної платформи та формувння ресурсу здійснюються відділом інформаційно-комунікаційних технологій НБУВ, під керівництвом Лобузіної К. В. (доктор наук із соціальних комунікацій, керівник Інституту інформаційних технологій).

http://www.nbuv.gov.ua