Покажчики до фондів ЦДІАК онлайн

Офіційний сайт Центрального державного історичного архіву України, м. Київ щойно поповнився електронними версіями тематичних покажчиків до наступних фондів:

• ф. 127, Київська духовна консисторія, м. Київ
Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, Том 6, Том 7, Том 8, Том 9, Том 10, Том 11.

• Ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ

• Ф.707, Канцелярія попечителя Київського навчального округу, м. Київ
Том 1, Том 2, Том 3, Том 4.