Інтернет-проект ЦДАВО України до ювілею Української революції

До 100-річчя Української революції (1917-1921) на офіційному сайті Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України презентовано унікальний проект. Починаючи з березня 2017 року архів помісячно виставляє онлайн добірки електронних копій історичних документів, створених рівно століття тому. Задум тим цінніший, що саме у фондах ЦДАВО України зберігається більшість архівних свідчень складного, багатого за формами та динамікою розвитку процесу українського національно-визвольного руху після падіння Російської й Австро-Угорської імперій, до складу яких входили українські землі.

Пожовклі архівні аркуші відтворюють зростання українського революційного руху, створення і діяльність першого національного парламенту – Центральної Ради, перших українських урядів, проголошення самостійної і незалежної Української Народної Республіки, розробку конституційних засад держави, прагнення українських земель до об`єднання в єдину соборну незалежну державу, звитягу українських військових доби Української революції, утвердження Української держави на міжнародній арені, позицію державних та політичних діячів того часу.

Поряд з документами вищих державних органів (нерідко вцілілих лише в копіях, а то й “копіях з копій”) архів оприлюднює велику кількість регіональних та навіть побутових пам’яток тієї епохи, що привносять дух реального життя.

На жаль, технічний рівень виконання проекту дуже нерівномірний, а інколи і просто незадовільний – деякі електронні копії цілком читабельних оригіналів буквально на межі їх фізичного сприйняття.

 

Копія звернення українських військовополонених табору Терезієнштадт до уряду Росії із закликом про визнання національного права українців на свої землі. 10 квітня 1917 р. (ЦДАВО України, ф. 3533, оп. 1, спр. 9, арк. 6).

Постанова Українського з’їзду української частини Вороніжчини і Селянського з’їзду Острожського повіту на Вороніжчині про включення української частини Слобідської України до складу автономної України. 13 серпня 1917 р. (ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 1, арк. 19).

Постанова загального зібрання братії Києво-Печерської Успенської лаври про визнання Всеукраїнської церковної православної ради вищою церковною владою в Україні. 6 грудня 1917 р. (ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 50, арк. 88).

Пародійна програма “Всеросійської партії алкоголістів”, очевидно, приурочена до проведення 5 січня 1918 року першого засідання Всеросійських Установчих зборів, розігнаного більшовиками. (ЦДАВО України. Ф. 1160. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 43).

Про ухвалення законопроектів про встановлення нового (григоріанського) числення часу в Українській Народній Республіці з 16 лютого 1918 року та затвердження Гербом УНР знаку Київської держави часів Володимира Святого. Протокол засідання Малої Ради. 12 лютого 1918 р. (ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 3).

Наказ Міністерства пошт і телеграфів УНР про заборону розповсюдження російських газет, журналів та друкованих відозв. 5 березня 1918 р. (ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 8).