Українська революція в документах поштово-телеграфного відомства.

До століття Української революції 1917-1921 років на офіційному сайті Центрального державного історичного архіву, м. Київ розміщено оригінальну виставку цифрових копій історичних документів. Оригінальність добірки полягає в тому, що відомі буремні події представлені через призму досить несподіваного професійного середовища – чиновників Управління Київського поштово-телеграфного округу (фонд 696). Це доволі мирне і, здавалося б, позаполітичне відомство працювало за всіх тогочасних влад, починаючи з Тимчасового уряду і закінчуючи Українською Соціалістичною Радянською Республікою, тож на його архівній спадщині, як і на в долях його службовців, повною мірою позначилася вся багатоаспектність революційної доби.

Представлені на виставці джерела розповідають про підтримку Української Центральної Ради поштово-телеграфними службовцями та їхню участь у боях з більшовиками. Є документи про постраждалих від рук більшовиків та звільнення зі служби чиновників, які співпрацювали з ворогом. Окремі позиції присвячені українізації поштово-телеграфної служби, зверненням службовців про повернення з Радянської Росії в Україну, яка за гетьмана Павла Скоропадського вирізнялася стабільністю.

Виставку підготував завідувач сектора відділу довідкового
апарату та обліку документів, к. і. н. Олексій КУЗЬМУК.

1918 р., липня 26. – Наказ міністра внутрішніх справ Української Держави про вивчення української мови поштово-телеграфними чиновниками (ЦДІАК України, ф. 696, оп. 1, спр. 727, арк. 114).

1918 р., серпня 22. – Список телефонів міністерств Української Держави (ЦДІАК України, ф. 696, оп. 1, спр. 423, арк. 191–194 зв.).