ЦДАГО України оприлюднює онлайн описи фонду ЛКСМУ

Центральний державний архів громадських об’єднань України розпочинає розміщення на своєму веб-сайті оцифрованих описів фонду № 7, де зосереджені документи наймасовішої громадської молодіжної організації радянського періоду – Ленінської комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний соціалізм). Матеріали цього фонду охоплюють період 1919-1991 років і розкривають участь молоді в усіх найважливіших процесах, що відбувались в українському суспільстві доби УРСР. Вони можуть стати цінною документальною базою для багатьох наукових досліджень з історії України ХХ століття.

Зараз у відкритий доступ виставлений опис № 1 “Документи з’їдів, конференцій, пленумів, Бюро і Секретаріату ЦК ЛКСМУ та його відділів” за період 1919-1937 рр.

Замовляти потрібні для роботи в читальному залі ЦДАГО України справи можна за телефоном (044) 285-48-31 або по e-mail: archives@cdago.gov.ua.