Поповнення добірки бібліографічних покажчиків на нашому сайті

Розділ “Довідкові видання” нашого сайту поповнився цифровими копіями покажчиків до відомих київських часописів – цінних історичних джерел:

“Чтения в Историческом обществе Нестора-Летописца” (1879-1914). Бібліографічний довідник. / Укладач:  М. П. Колесник. – Київ, 1989. – 84 с. (Археографічна комісія АН УРСР; Інститут історії АН УРСР).

У виданні відображені основні етапи та напрями наукової та громадської діяльності відомого товариства київських краєзнавців – “Історичного товариства Нестора-Літописця” (1872-1931). Хронологічний, іменний та предметний покажчики знайомлять читача з найрізноманітнішими за тематикою працями товариства.

Для науковців, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.

* * * * *

Систематичний покажчик до “Университетских известий” за 1913-1919 рік. / Упорядник:  В. М. Щербатюк. – Київ, 1998. – 26 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ISBN 966-7254-03-8.