З’явився черговий том текстів новгородських берестяних грамот

У видавничому домі ЯСК (“Языки славянской культуры”, м. Москва, РФ), який спеціалізується на випуску наукової літератури, вийшов у світ черговий, 12-й том відомої археографічної праці в галузі давньоруської епіграфіки під назвою “Новгородские грамоты на бересте из раскопок 2001-2014 годов” (М., 2015. – 285 с. ISBN 978-5-94457-237-0). Том підготовлений провідними науковцями РАН – археологом, академіком Валентином ЯНІНИМ та лінгвістами академіком Андрієм ЗАЛІЗНЯКОМ і членом-кореспондентом Олексієм ГІППІУСОМ. У книзі вміщені грамоти з розкопок Новгорода (№№ 915-1063) і Старої Русси (№№ 37-45), міститься покажчик та зауваження до раніше опублікованих текстів.

Багатотомне видання було започатковане 1953 року і включає публікації про знахідки, починаючи з 1951 року. Нижче подані посилання на повні тексти всіх попередніх 11-ти томів серії. Знайомство з цими матеріалами буде корисним не тільки фахівцям, але й початківцям археологам та лінгвістам:

1) А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.). – М., 1953.

2) А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.). – М., 1954.

3) А. В. Арциховский, В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953-1954 гг.). – М., 1958.

4) А. В. Арциховский, В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 гг.). – М., 1958.

5) А. В. Арциховский, В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956-1957 гг.). – М., 1963.

6) А. В. Арциховский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958-1961 гг.). – М., 1963.

7) А. В. Арциховский, В. Л. Янин. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962-1976 гг.). – М., 1978.

8) В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 гг.). – М., 1986.

9) В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984-1989 гг.). – М., 1993.

10) В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990-1996 гг.). Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование. – М., 2000.

11) В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997-2000 гг.). – М., 1986.

За матеріалом https://www.facebook.com