Лист Президентові НАН України академіку Б. Є. Патону

 

Вельмишановний Борисе Євгеновичу!

Вчена рада і колектив Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України звертається до Вас із проханням звернути увагу та відреагувати на ті події, що відбуваються в НАН України і пов’язані з «оптимізацією мережі наукових установ і організацій відповідно показників їх діяльності». Під загрозою фактичної ліквідації опинився Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Наш Інститут було створено у квітні 1991 р. Головним його завданням є виявлення та наукова публікація документальних та інших масивів джерел з історії України та її місця у світі. За 22 роки Інститутом реалізовано сотні актуальних наукових проектів, найважливішими з-поміж яких є, наприклад, публікація фундаментальних багатотомних видань. Вчені Інституту опублікували понад 1000 збірників документів, монографічних досліджень з різних ділянок української та всесвітньої історії. Надзвичайно тісними є контакти Інституту з низкою провідних університетів і дослідницьких закладів США, Канади, Польщі, Австрії, Франції та ін.

За роки існування Інститут сформував і виховав археографічну школу, яка розробляє цілі напрямки в науці, що є унікальними. Інститутом також започатковано нові напрямки в галузі спеціальних історичних дисциплін: сфрагістика, геральдика, біографістика, просопографія, некрополістика, історична картографія, урбаністика та інші, що раніше не розроблялися в Україні.

Діяльність Інституту спрямована на підготовку молодих учених та їхню самореалізацію в науці. Як показує практика демократичних країн, розвиток наукових досліджень є успішним при створенні конкурентного середовища та забезпеченні молодим вченим можливості до пошукової роботи і саме на це була спрямована робота Інституту від часів його заснування. Ті працівники Інституту, які розпочинали діяльність в ньому молодими дослідниками на початку 1990-х років нині є відомими вченими в Україні й за кордоном.

Після смерті 14 червня 2013 р незмінного директора Інституту члена-кореспондента НАН України Павла Степановича Соханя досі не призначено виконувача обов’язків директора, що значно ускладнило роботу трудового колективу, зупинено роботу спеціалізованої вченої ради, а нині, як стало відомо, Президією НАН України планується фактична ліквідація інституту – високоефективної та життєздатної структури.
Вчена рада і колектив Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України звертається до Вас із проханням не допустити фактичного згортання наукових досліджень та здорової конкуренції в науці шляхом інституційної оптимізації.

Ухвалено на засіданні Вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Протокол № 4 від 28 жовтня 2013 р.

Заступник голови Вченої ради Інституту
Олександр Маврін

Секретар Вченої ради Інституту
Дмитро Бурім