“Видання україномовних епістолярних джерел кінця XIX – середини XX ст.: Методичні рекомендації”. / І. Б. Гирич, В. П. Ляхоцький. — Київ, 2000. — 48 с.

Видання україномовних епістолярних джерел кінця XIX – середини XX ст.: Методичні рекомендації . / І. Б. Гирич, В. П. Ляхоцький. — Київ, 2000. — 48 с. (Державний комітет архівів України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України)

Ці методичні рекомендації призначені для археографів, які видають україномовну спадщину діячів науки, культури, громадського і політичного життя другої половини XIX середини XX століть. Вони враховують традиції національної археографії, а також особистий публікаторський досвід укладачів рекомендації.

ISBN 966-625-0004