“Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел XIX – початку XXІ ст.”. / Т. М. Себта. — Київ, 2008. — 76 с.

Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел XIX – початку XXІ ст. . / Т. М. Себта. — Київ, 2008. — 76 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

На основі великого кола науково-методичної літератури з археографії та теоретичного і практичного доробку сучасних українських та іноземних учених розроблено у вигляді методичних рекомендацій правила видання іншомовних писемних джерел XIX – поч. XXI ст., які охопили майже всі сторони роботи археографа, пов’язаної з публікацією іншомовних документів.

У методичних рекомендаціях розглянуто питання типів, видів, форм і способів видання іншомовних документів; висвітлено завдання, які стоять на етапі виявлення і відбору документів; поглиблено існуючі правила передачі тексту іншомовних документів XIX – початку XXI ст.; розкрито особливості перекладу та окреслено вимоги до складу науково-довідкового апарату. До методичних рекомендацій додається проект правил передачі українською мовою німецькомовних власних назв і неперекладних термінів.

Для істориків, філологів та всіх тих, хто готує до публікації історичні писемні джерела, зокрема іншомовні.

ISBN 978-966-02-4864-9