“Правила передачі тексту кириличних документів XVI-XVIII ст. дипломатичним і популярним методами та рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і науково-популярного типів. Проект”. / В. В. Страшко. — Київ, 1992. — 24 с.

Правила передачі тексту кириличних документів XVI-XVIII ст. дипломатичним і популярним методами та рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і науково-популярного типів. Проект . / В. В. Страшко. — Київ, 1992. — 24 с. (Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України; Центральний державний історичний архів України у м. Києві; (Інститут української археографії АН України).

Запропоновані на розгляд і обговорення правила передачі кириличних текстів та рекомендації по їх застосуванню базуються на “Методичних рекомендаціях по передачі текстів документів XVI-XVIII ст.”, розроблених у 1980-1985 рр. с.н.с. ЦДІАЛ України кандидатом філологічних наук У. Я. Єдлінською (розробка правил передачі і перекладу текстів латинографічних документів) та с.н.с. ЦДІАК України В. В. Страшком (розробка правил передачі текстів кириличних документів). З 1986 р. “Методичні рекомендації…” є діючими в архівній системі України.

З метою апробації цих відомчих рекомендацій та розробки на їхній основі обов’язкових для всіх правил 25 квітня 1990 року було проведено міжреспубліканську Науково-методичну нараду, матеріали якої опубліковано. Нині увазі читачів пропонується проект “Правил…”, доопрацьований згідно з пропозиціями наради та зауваженнями створеної нею Редакційної комісії.

Пропозиції, зауваження і доповнення будуть прийняті автором та Інститутом української археографії Академії наук України і враховані в подальшій роботі по розробці основних засад археографічної діяльності.

Правила можуть бути корисними для археографів тих країн, чия культура базується на кириличній графіці.

ISBN 5-7702-0411-7