Позиція співробітників нашого Інституту щодо порушення територіальної цілісності України

Ми, співробітники Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, рішуче протестуємо проти втручання Російської Федерації у внутрішні справи України і порушення територіальної цілісності нашої держави.

Вимагаємо негайного повернення всіх російських силових підрозділів до місць їхнього постійного базування і припинення підтримки українських політичних авантюристів і сепаратистів з боку офіційних установ та осіб Росії.

* * * * *

We, the staff of the М. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies (National Academy of Science, Ukraine), strongly protest against the interference of Russia in Ukraine’s internal affairs and the violation of the territorial integrity of our country.

We demand the immediate return of all Russian security forces to their places of permanent deployment and termination of support for Ukrainian political adventurers and separatists from official institutions and personalities of Russia.

В. о. директора, д. і. н Георгій ПАПАКІН,

заступник директора з наукової роботи, ст. н. с., к. і. н. Олександр МАВРІН,

учений секретар, к. і. н. Дмитро БУРІМ,

завідувач відділу, член-кореспондент НАН України Всеволод НАУЛКО,

завідувач відділу, д. пед. наук Броніслав АДАМОВИЧ,

ст. н. с., к. і. н. Вячеслав КОРНІЄНКО,

н. с., к. і. н. Григорій СТАРИКОВ,

н. с. Варвара ШУЛЬГА,

ст. н. с., к. і. н. Юлія ГОРБАЧ,

н. с., к. і. н. Елла СТЬОПЧЕНКО,

ст. н. с., к. і. н. Юрій ЧЕРЧЕНКО,

ст. н. с., к. і. н. Валерій СТАРКОВ,

н. с. Дмитро СЕМКО,

ст. н. с., к. і. н. Михайло КОВАЛЬЧУК,

н. с. Тетяна КОТЕНКО,

ст. н. с., к. і. н. Наталя ЧЕРКАСЬКА,

ст. н. с., к. і. н. Світлана ПОТАПЕНКО.

ст. н. с., к. і. н. Олег ПЕСЧАНИЙ,

н. с., к. і. н. Борис ДРАМАРЕЦЬКИЙ,

н.с., редактор сайту Іван ДИВНИЙ,

н. с., к. і. н. Юрій НЕТРЕБА,

ст. н. с., к. і. н. Інна СТАРОВОЙТЕНКО,

н. с., к. і. н. Ірина САХНО,

ст. н. с., д. і. н. Олексій КУРАЄВ,

м. н. с. Валентин КАВУННИК,

завідувач відділу, к. і. н. Ігор ГИРИЧ,

археограф І категорії Ірина МЕЛЬНИК,

м. н. с., к. і. н. Дмитро ГОРДІЄНКО,

головний бібліограф наукової бібліотеки Наталя СЕРДЮК,

н. с., к. і. н. Інна ТАРАСЕНКО,

художній редактор Георгій СЕРГЄЄВ,

завідувач відділу, д. і. н. Віктор БРЕХУНЕНКО,

провідний археограф Валентина КОВАЛЕНКО,

ст. н. с., д. і. н. Олег ОДНОРОЖЕНКО,

завідувач відділу, д. і. н. Валентина ПІСКУН,

заступник директора Володимир ГУЗЄЄВ,

ст. н. с., д. і. н. Ярослав ФЕДОРУК.

завідувач відділу кадрів Любов СВИРСЬКА,

головний бухгалтер Лідія КОВАЛЕНКО,

ст. н. с., к. і. н. Іван СИНЯК,

ст. н. с., к. і. н. Наталя ЗІНЕВИЧ,

ст. н. с., к. і. н. Олег МАЛЬЧЕНКО,

ст. н. с., к. і. н. Тетяна СЕБТА,

н. с. Володимир КРАВЧЕНКО,

ст. н. с., к. і. н. Ірина ПРЕЛОВСЬКА,

директор Бібліотеки ім. О. Ольжича Олександр КУЧЕРУК.

Підписи збиралися добровільно і у довільному порядку.