“Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии”

Вісті Таврійської вченої архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887 – 1931): бібліографічний покажчик. / Упорядник:  Л. Шарипова. – Київ, 1994. – 163 с. (Інститут української археографії НАН України; Центральна наукова бібліотека імені В. І. Вернадського).

ISBN 5-7702-0438-9.

“Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии”
на сайті BIBLIOTHECA CHERSONESSITANA:

 • Том 1 (1897)
 • Том 2 (1897)
 • Том 3 (1897)
 • Том 4 (1897)
 • Том 5 (1888)
 • Том 6 (1888)
 • Том 7 (1889)
 • Том 8 (1889)
 • Том 9 (1890)
 • Том 10 (1890)
 • Том 11 (1891)
 • Том 12 (1891)
 • Том 13 (1891)
 • Том 14 (1891)
 • Том 15 (1892)
 • Том 16 (1892)
 • Том 17 (1892)
 • Том 18 (1893)
 • Том 19 (1893)
 • Том 20 (1894)
 • Том 21 (1894)
 • Том 22 (1895)
 • Том 23 (1895)
 • Том 24 (1896)
 • Том 25 (1896)
 • Том 26 (1897)
 • Том 27 (1897)
 • Том 28 (1898)
 • Том 29 (1899)
 • Том 30 (1899)
 • Том 31 (1901)
 • Том 32-33 (1902)
 • Том 34 (1902)
 • Том 35 (1903)
 • Том 36 (1904)
 • Том 37 (1905)
 • Том 38 (1905)
 • Том 39 (1906)
 • Том 40 (1907)
 • Том 41 (1908)
 • Том 42 (1908)
 • Том 43 (1909)
 • Том 44 (1910)
 • Том 45 (1911)
 • Том 46 (1912)
 • Том 47 (1912)
 • Том 48 (1912)
 • Том 49 (1913)
 • Том 50 (1913)
 • Том 51 (1914)
 • Том 52 (1915)
 • Том 53 (1916)
 • Том 54 (1918)
 • Том 55 (1918)
 • Том 56 (1919)
 • Том 57 (1920)

“Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии”
на сайті BIBLIOTHECA CHERSONESSITANA:

 • Том 1/58 (1927)
 • Том 2/59 (1928)
 • Том 3/60 (1929)
 • Том 4 (1930)