Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України. Том 6: Метричні книги у фондах Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Запорізької та Херсонської областей. / Упорядники: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – Київ, 2012. – 680 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархівний довідник. Том 6: Метричні книги у фондах Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Запорізької та Херсонської областей. / Упорядники: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – Київ, 2012. – 680 с. (Державна архівна служба України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства).

Багатотомний міжархівний довідник “Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України” включає відомості про метричні книги, що відклалися в центральних архівах України та в державних архівах областей України. До тому 6 включено відомості про метричні книги, що знаходяться у фондах Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Запорізької та Херсонської областей.

Видання призначене для архівістів, істориків, генеалогів, краєзнавців, журналістів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів III– IV рівнів акредитації.

ISBN 966-8225-51-2.