Методичні рекомендації і правила видання історичних джерел

Видання, підготовлені Інститутом (у форматі PDF)

І. Б. Гирич, В. П. Ляхоцький. Видання україномовних епістолярних джерел кінця XIX – середини XX ст.: Методичні рекомендації . — Київ, 2000. — 48 с.

В. В. Німчук. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції. Проект . — Київ, 1995. — 54 с.

Рекомендації до оформлення статей, що подаються для публикації в збірнику “Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів” (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України) . — Київ, 2016. — 8 с. (електронна публікація).

Т. М. Себта. Методичні рекомендації до видання іншомовних писемних джерел XIX – початку XXІ ст. . — Київ, 2008. — 76 с.

В. В. Страшко. Правила передачі тексту кириличних документів XVI-XVIII ст. дипломатичним і популярним методами та рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і науково-популярного типів. Проект . — Київ, 1992. — 24 с.

Я. О. Федорук. Методичні рекомендації до оформлення тексту і приміток у виданні “Український археографічний щорічник” . — Київ, 2005. — 20 с.

Посилання на видання, підготовлені іншими установами

. В. Гранкіна, Д. В. Омельчук, Н. П. Московченко. Використання архівно-слідчих справ громадян, репресованих у 1920-1950-ті рр.: Методичні рекомендації. — Київ, 1997. — 34 с. (Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Центральний державний архів громадських об’єднань України).

А. І. Груша. Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі рукапісных актавых кірылічных крыніц у Беларусі (XIII-XVIII стст., перыяд Вялікага княства Літоўскага) . — Мінск, 2003. — 168 с. (Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы).

А. А. Жлутка. Метадычныя рэкамендацыі да выдання лацінскіх дакументаў ХІІІ–ХІV ст.ст. – Мінск, 2005. – 50 с. (Камітэт па архівах і справаводству пры Савеце Мінінстраў Рэспублікі Беларусь; Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы).

А. А. Зимин. Методика издания древнерусских актов. — Москва, 1959. (Министерство высшего образования СССР; Московский государственный историко архивный институт, Кафедра археографии).

Издание судебно-следственных документов советского периода. Методическое пособие. — Москва, 1998. — с. (Федеральное архивное агентство РФ; Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела).

С. М. Каштанов. Методические рекомендации по изданию “Актов Русского государства”. // С. М. Каштанов. Актовая археография. — Москва, 1989. — С. 143-232. (Институт российской истории РАН).

Методичні рекомендації до видання джерел усної історії. // Усна історія Степової України. — Запоріжжя, 2008. — Том 1. — С. LV-LXIX. (Запорізька обласна рада; Запорізька обласна державна адміністрація; Запорізьке обласне Товариство охорони пам’яток історії та культури; Національний заповідник “Хортиця”).

А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. Справочник издателя и автора. Редакционно-издательское оформление издания . — 2-е издание, исправленное и дополненное. — Москва, 2003. — 800 с.

Н. Петрова, Г. Плиса, Т. Жигун Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ДСТУ 3582:2013). . — Київ, 2014. — 15 с. (Книжкова палата України імені Івана Федорова).

Правила издания документов Национального архивного фонда Казахстана. (Приказ Министра связи и информации Республики Казахстан от 16 ноября 2011 года № 349).

Правила издания исторических документов в СССР. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — Москва, 1990. (Главное архивное управление при Совете Министров СССР).

Р. В. Романовський, Л. П. Одинока, С. Л. Зворський. Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань. Методичні рекомендації. — Київ, 2010. — 28 с. (Державна архівна служба України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства).

А. І. Шаланда. Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі польскамоўных дакументаў па гісторыі Беларусі ХVІ–першай паловы ХІХ ст. — Мінск, 2012. — 47 с. (Дэпартамент па архівах і справаводству Мінінстэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь; Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы).

А. А. Шилов. Руководство по публикации документов XIX в. и начала XX в. — Москва, 1939.