Посилання

Центральні та галузеві державні архівні установи України:

“Архіви України”. Офіційний веб-портал Державної архівної служби України

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України)

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України)

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України)

Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)

Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України)

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)

Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України)

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)

Галузевий державний архів Служби безпеки України

Місцеві державні архівні установи України:

Державний архів Волинської області

Державний архів Дніпропетровської області

Державний архів Донецької області

Державний архів Житомирської області

Державний архів Закарпатської області

Державний архів Запорізької області

Державний архів Івано-Франківської області

Державний архів Київської області

Державний архів Кіровоградської області

Державний архів Луганської області

Державний архів Львівської області

Державний архів Миколаївської області

Державний архів Одеської області

Державний архів Полтавської області

Державний архів Рівненської області

Державний архів Сумської області

Державний архів Тернопільської області

Державний архів Харківської області

Державний архів Херсонської області

Державний архів Хмельницької області

Державний архів Черкаської області

Державний архів Чернівецької області

Державний архів Чернігівської області

Державний архів міста Києва (ДАК)

Центральні та регіональні наукові бібліотеки України:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

Національна історична бібліотека України

Національна наукова медична бібліотека України

Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника

Одеська національна наукова бібліотека

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В. Г. Заболотного

Державна науково-технічна бібліотека України

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека iмені К. А. Тімірязєва

Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бiблiотека iмені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека iмені Олега Ольжича

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Ф. Потушняка

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека

Iвано-Франкiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iменi I. Франка

Кіровоградська універсальна наукова бібліотека iмені Д. І. Чижевського

Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека iмені О. Гмирьова

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Тернопільска обласна наукова бібліотека

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара

Хмельницька обласна наукова бібліотека

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені М. Івасюка

Чернiгiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iмені В. Г. Короленка

Наукові бібліотеки вищих учбових закладів України:

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Національного Київського університету імені Тараса Шевченка

Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Наукова бібліотека Донецького національного університету

Наукова бібліотека Запорізького національного університету

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Наукова бібліотека Національного університету “Острозька академія”

Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стафаника

Наукова бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Наукова бібліотека Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича