“Літопис УПА. Нова Серія” (у форматі PDF)

“Літопис УПА” — видання документів і наративів з історії Української повстанської армії, які збереглися в архівах, приватних колекціях та підземних повстанських сховищах.

У 1989 – 2013 рр. вийшло близько 60 томів “Основної” та “Нової” серій “Літопису”. Якщо в “Основній серії” публікуються документи і спогади, упорядковані заходами канадського видавничого комітету, то томи “Нової серії” готують до друку українські науковці на базі повстанських документів, знайдених у центральних та регіональних архівах України.

“Нова серія” започаткована у 1992 році угодою між Інститутом української археографії та джерелознавства (м. Київ, Україна) і видавництвом “Літопис УПА” (м. Торонто, Канада). Група науковців Інституту працює над виданням у тісному співробітництві з держархівами Києва, Рівного, Галузевим державним архівом Служби безпеки України, численним регіональним дослідниками.

* * * * *

Том 28: Станиславівська округа ОУН: документи і матеріали референтури СБ 1945-1951. Книга 1 (1945–1946) / Упорядники: Д. Проданик, В. Гуменюк. — Київ-Торонто, 2018. —
792 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Галузевий державний архів Служби безпеки України).

До даного збірника увійшли звітно-інформаційні документи та слідчо-про­цесуальні матеріали окружного, надрайонних та районних референтур Служби безпеки ОУН Станиславівщини, які вели боротьбу з агентурою каральних органів СРСР.

ISBN 978-966-2105-74-2 (Україна).

* * * * *

Том 27: Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. Книга 3 (1949–1956) / Упорядник: М. Романюк. — Київ-Торонто, 2017. — 735 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Галузевий державний архів Служби безпеки України).

Книга є продовженням 9 та 15 томів “Нової серії” “Літопису УПА”, основу якої складає 101 документ із архівно-кримінальної справи Головного Командира УПА 1950-1954 рр., генерал-хорунжого УПА Василя Кука – “Леміша”, а також 27 найбільш змістовних протоколів допитів органами МДБ родичів, друзів та побратимів генерала, серед яких: свідчення Степана Кука – батька, Уляни Крюченко – дружини, Марії Кук – дружини брата, Олексія Осадци – охоронця, Василя Охримовича, Василя Галаси, Миколи Денеги та Олексія Демського – соратників командира. Пропоновані документи зберігаються в архівах силових структур України.

ISBN 978-966-2105-69-8 (Україна), ISBN 978-1-897431-68-9 (Канада).

* * * * *

Том 26: Коломийська округа ОУН: Документи і матеріяли референтури СБ (1945–1950) / Упорядники: Д. Проданик, В. Гуменюк. — Київ-Торонто, 2016. — 568 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Галузевий державний архів Служби безпеки України).

До збірника увійшли звітно-інформаційні документи і слідчо-процесуальні матеріали окружної, надрайонних та районних референтур Cлужби безпеки ОУН Коломийщини, які вели боротьбу з аґентурою каральних органів СРСР.

ISBN 978-966-2105-67-4 (Україна), ISBN 978-1-897431-70-2 (Канада).

* * * * *

Том 25: Коломийська округа ОУН: Документи і матеріяли (1945–1952) / Упорядники: Д. Проданик, В. Гуменюк. — Київ-Торонто, 2015. — 1101 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Галузевий державний архів Служби безпеки України).

Збірник включає звітно-інформаційні документи окружного, надрайонних та районних проводів структури ОУН Коломийщини.

ISBN 978-966-2105-60-5 (Україна), ISBN 978-1-897431-64-1 (Канада).

* * * * *

Том 24: Золочівська округа ОУН: Організаційні документи (1941-1952) / Упорядник: М. Романюк. — Київ-Торонто, 2014. — 1400 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Галузевий державний архів Служби безпеки України).

До збірника увійшли оригінальні документи Золочівського окружного та підлеглих йому проводів ОУН, які відтворюють суспільно-політичне та військове становище даного терену у 1941-1952 роках. Висвітлено протистояння структур визвольного руху сталінському тоталітарному режиму. З опублікованих документів особливу цінність становлять некрологи (короткі біографічні довідки) на полеглих учасників національно-визвольного руху Золочівщини, адже вони, до певної міри, дають можливість відтворити структуру підпілля, встановити його керівний склад і, зрештою, пролити світло на долю та обставини загибелі учасників збройного підпілля ОУН та бойових підрозділів УПА.

ISBN 978-966-2105-57-5 (Україна), ISBN 978-1-897431-60-3 (Канада).

* * * * *

Том 23: Золочівська округа ОУН: Документи і матеріали референтури СБ (1944-1951) / Упорядник: М. Романюк. — Київ-Торонто, 2013. — 1320 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Галузевий державний архів Служби безпеки України).

До збірника увійшли оригінальні документи референтури СБ Золочівського окружного та підлеглих йому проводів ОУН. Вони відображають процес роботи цієї структури підпілля в боротьбі з агентурою радянської влади та її каральних органів у регіоні.

ISBN 978-966-2105-52-0 (Україна), ISBN 978-1-897431-54-2 (Канада).

* * * * *

Том 22: Станиславівська округа ОУН: Документи і матеріали (1945-1951) / Упорядники: Д. Проданик, С. Лесів. — Київ-Торонто, 2013. — 1376 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний архів Служби безпеки України).

Збірник включає звітно-інформаційні документи окружного, надрайонних та районних проводів структури ОУН Станиславівщини.

ISBN 978-966-2105-49-0 (Україна), ISBN 978-1-897431-53-5 (Канада).

* * * * *

Том 21: Ярослав Старух: Документи і матеріали / Упорядник: В. Мороз. — Київ-Торонто, 2012. — 1008 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

Том, присвячений Ярославові Старуху, продовжує публікацію “Літописом УПА” збірників про визначних діячів визвольного руху: Романа Шухевича, Кирила Осьмака, Осипа Дяківа.

ISBN 978-966-2105-42-1 (Україна), ISBN 978-1-897431-44-3 (Канада).

* * * * *

Том 20: Воєнна округа УПА “Лисоня”. Документи і матеріали (1943-1952) / Упорядники: С. Волянюк, В. Мороз. — Київ-Торонто, 2012. — 848 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

Збірник включає інструкції, накази, розпорядження, звіти, листування, які містять інформацію про діяльність Української Повстанської Армії на території сучасної Тернопільської області та прилеглих регіонів.

ISBN 978-966-2105-41-4 (Україна), ISBN 978-1-897431-43-6 (Канада).

* * * * *

Том 19: Підпілля ОУН на Буковині: 1943-1951. Документи і матеріали / Упорядник: Д. Проданик. — Київ-Торонто, 2012. — 784 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

Збірник включає звіти, огляди, вісті з терену, інструкції, пресові видання, листування, які містять інформацію про діяльність ОУН і УПА на території Північної Буковини (до складу Чернівецької області входить і Північна Бессарабія), а також документи радянських органів державної безпеки, які вели боротьбу з визвольним рухом.

ISBN 978-966-2105-38-4 (Україна), ISBN 978-1-897431-38-2 (Канада).

* * * * *

Том 18: Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України / Упорядники: В. Іванченко, О. Пагіря. — Київ-Торонто, 2011. — 1160 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

У книзі вміщені документи і матеріали українського резистансу про діяльність підпілля ОУН(б) та УПА на території центральних, східних і південних областей України у 1942-1952 рр. Джерела висвітлюють одну з маловідомих сторінок історії України середини ХХ століття й органічно доповнюють документальну спадщину українського самостійницького руху в Західній Україні.

ISBN 978-966-2105-36-0 (Україна), ISBN 978-1-897431-36-8 (Канада).

* * * * *

Том 17: Осип Дяків-“Горновий”. Документи і матеріали / Упорядник: В. Мороз. — Київ-Торонто, 2011. — 1016 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

Книга присвячена життю та діяльності одного з провідних публіцистів воюючої України, члена Проводу ОУН, заступника Голови генерального секретаріату УГВР, та підполковника-політвиховника УПА Осипа Дяківа-“Горнового”. Основна частину складає його творча спадщина та листування. Публікуються документи про освіту та навчання, арешт та ув’язнення радянською владою, обставини загибелі; зізнання та спогади осіб, які з ним тісно співпрацювали. Переважна більшість документів і матеріалів публікуються вперше. Представлено найповніший нарис життя і діяльності О. Дяківа, висвітлено основні ідеї його публіцистичних праць.

ISBN 978-966-2105-35-3 (Україна), ISBN 978-1-897431-35-1 (Канада).

* * * * *

Том 16: Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА. 1944 – 1954 рр. / Упорядники: В. Огороднік, В. Ковальчук. — Київ-Торонто, 2011. — 1024 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

У книзі вміщено 281 діловий лист, а також фрагменти, розсекречені Службою безпеки України за останні 3 роки. Авторами джерел є як керівники УПА і збройного підпілля ОУН (Роман Шухевич, Василь Кук), так і функціонери крайового рівня (Микола Козак, Василь Галаса та ін.). Сюжетні лінії більшості документів стосуються української Волині та Південного Полісся. Діловий епістолярій висвітлює маловідомі, переважно трагічні події національно-визвольної боротьби на Волині та Поліссі у 1944 – 1954 рр. У ньому йдеться про боротьбу радянських спецслужб з повстанським рухом, безкомпромісну стійкість провідників оунівського підпілля, героїчні самопожертви останніх повстанців. Наводяться приклади справжнього, непідробного патріотизму людей, які присвятили своє життя боротьбі за незалежну Українську державу. Документи заповнюють прогалини у джерельному комплексі історії ОУН і УПА повоєнного періоду і тому неодмінно допоможуть поціновувачам новітнього періоду української історії у її вивченні.

ISBN 978-966-2105-33-9 (Україна), ISBN 978-1-897431-33-7 (Канада).

* * * * *

Том 15: Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1945-1954. Книга 2. / Упорядники: В. Лозицький, С. Власенко, С. Кокін. — Київ-Торонто, 2011. — 840 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

Дана книга є продовженням тому 9 серії “Літопис УПА”, що побачив світ у 2007 р. Вона вміщує матеріали з архівних кримінальних справ на заарештованих і засуджених органами радянської влади членів ОУН і УПА, які зберігаються у фондах Галузевого архіву Служби безпеки України (м. Київ). До збірника включені матеріали архівних кримінальних справ на сім осіб: Павлович Микола Харитонович, Павлович-Бабинець Іван Іванович, Лиховський Петро Олександрович, Харків Віктор Степанович, Голяш Григорій Іванович, Матвіїв Юліан Миколайович та Коваль Степан Йосипович. Більшість із них, займаючи різні керівні посади в ОУН і УПА, володіли важливою інформацією, а тому давали свідчення, які сьогодні можна використовувати як достатньо достовірне джерело вивчення українського повстанського руху.

ISBN 978-966-2105-26-1 (Україна), ISBN 978-1-897431-28-3 (Канада).

* * * * *

Том 14: УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943-1945. Нові документи. / Упорядники: В. Ковальчук, І. Марчук. — Київ-Торонто, 2010. — 640 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

У книзі вміщено 266 нових, невідомих раніше документів керівництва, підрозділів УПА (УПА–Північ), армійського запілля за 1943–1945 рр., що діяли на північному заході, центрі, північному сході Волині та Південному Поліссі. Джерела висвітлюють малознані сторінки українського визвольного руху середини ХХ ст. Інформаційний потенціал документів поглиблює розуміння багатогранних і неоднозначних процесів новітньої світової історії.

ISBN 978-966-2105-18-6 (Україна), ISBN 978-1-897431-18-4 (Канада).

* * * * *

Том 13: Воєнна округа УПА “Буг”. Документи і матеріали (1943-1952). Книга друга. / Упорядники: В. Мороз, О. Вовк. — Київ-Торонто, 2009. — 1232 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

Збірник містить документи командування і окремих підрозділів, пресові видання воєнної округи “Буг”, а також звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині.

ISBN 978-966-2105-13-1 (Україна), ISBN 978-1-897431-12-2 (Канада).

* * * * *

Том 12: Воєнна округа УПА “Буг”. Документи і матеріали (1943-1952). Книга перша. / Упорядники: В. Мороз, О. Вовк. — Київ-Торонто, 2009. — 800 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

Збірник містить документи командування і окремих підрозділів, пресові видання воєнної округи “Буг”, а також звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині.

ISBN 978-966-2105-09-4 (Україна), ISBN 978-1-897431-08-5 (Канада).

* * * * *

Том 11: Мережа ОУН (б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”, “Турів”, “Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.). Документи. / Упорядник: В. Ковальчук. — Київ-Торонто, 2007. — 848 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Галузевий державний архів Служби Безпеки України).

До книги увійшло 353 раніше не опублікованих документів з різних територіальних осередків ОУН (б) і запілля УПА на Волині й Південному Поліссі (Північно-західні українські землі) за серпень 1942 – грудень 1943 рр. Джерела репрезентують діловодство Крайового проводу, округ, районів ОУН (б) на ПЗУЗ (серпень 1942 – вересень 1943 рр.), а також округ, надрайонів, районів, кущів, підрайонів і станиць запілля УПА на ПЗУЗ (вересень-грудень 1943 р.). Залучені до збірника документи висвітлюють маловідомі в Україні та за її межами героїчні сторінки діяльності українського Руху опору в роки Другої світової війни.

ISBN 978–966–2105–02–5 (Україна), ISBN 978–1–897431–01–6 (Канада).

* * * * *

Том 10: Життя і боротьба генерала “Тараса Чупринки” (1907–1950). Документи і матеріали. / Упорядники: С. Богунов, В. Даниленко, А. Кентій, С. Кокін, В. Лозицький, М. Посівнич. — Київ-Торонто, 2007. — 831 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Галузевий державний архів Служби безпеки України).

У книзi зiбpaнi дoкyмeнти тa мaтepiaли эa 1907_2005 pp., якi xapактepизyють oснoвнi вixи життя i дiяльнoстi кepiвникa yкpаїнськoгo визвoльнo-peвoлюцiйнoгo pyxy в 1943-1950 pp. гeн. Poмaна Шyxeвичa (“Tаpаса Чyпpинки”) та пpиcвячeнi йoгo пам’ятi. Пopяд з дoкyмeнтaми Гaлyзeвoгo дepжавнoгo apxiвy CБ Укpaїни дo збipника yвiйшли дoкyмeнти Цeнтpaльнoгo дepжaвнoгo icтopичнoгo аpxiвy Укpаїни, м. Львiв i чaсткoвo – ЦДАВО Укpaїни, a такoж мaтepiaли, якi пyблiкyвaлиcя в “Лiтoписi Укpaїнськoї Пoвстaнськoї Apмiї” (Topoнтo) та в iншиx видaннях.

ISBN 978-1-897431-02-3 (Україна), ISBN 978-966-2105-03-2 (Канада).

* * * * *

Том 9: Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944-1945 / Упорядники: О. Іщук, С. Кокін. — Київ-Торонто, 2007. — 912 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

До книги увійшли витяги з протоколів допитів найзначніших, на нашу думку, керівників ОУН і УПА, заарештованих радянськими органами у 1944-1946 рр. Михайло Степаняк, Євген Басюк, Артемізія Галицька, Микола Гайдук, Ярослав Білинський, Юрій Стельмащук, Олександр Луцький, Петро Дужий, Микола Дужий, Володимир Павлик, Дмитро Вітовський, Омелян Польовий, Федір Воробець і Василь Левкович тривалий час обіймали різні керівні посади в ОУН і УПА.

ISBN 978-966-2105-01-8 (Україна), ISBN 978-1-897431-00-9 (Канада).

* * * * *

Том 8: Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля 1944-1946. Документи і матеріали. / Упорядники: О. Вовк, С. Кокін. — Київ-Торонто, 2005. — 1334 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Державний архів Служби безпеки України).

У книзі зібрані документи керівництва УПА–Північ і УПА–Південь, крайового проводу ОУН ПЗУЗ і НВРО, а також підлеглих підрозділів і структур, що діяли на території Волині, Полісся й Поділля у 1944–1946 рр. Документи висвітлюють маловідомі широкому загалу в Україні героїчні сторінки боротьби членів та організацій національно-визвольного руху за самостійну соборну українську державу, дають можливість більш широко відтворити історію України в кінці та по завершенню Другої світової війни.

ISBN 966-96340-5-9 (Україна), ISBN 0-920092-82-9 (Канада).

* * * * *

Том 7: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1949-1959. Книга четверта: 1949-1959. / Упорядники: В. Лозицький, М. Деркач, І. Павленко, А. Кентій. — Київ, 2003. — 718 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об’єднань України).

У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського національно-визвольного руху протягом 1949–1959 років. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітний характер і зберігаються у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України (колишнього Архіву ЦК Компартії України). До збірника увійшли документи ЦК Комуністичної партії (більшовиків) України, обкомів партії, силових органів (МВС, МДБ) та ін.

ISBN 966-02-3087-7 (Україна), ISBN 0-920092-80-2 (Канада).

* * * * *

Том 6: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1948. Книга третя: 1948. / Упорядники: В. Лозицький, К. Абрамова, І. Павленко, А. Кентій. — Київ, 2003. — 514 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об’єднань України).

У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського національно-визвольного руху протягом 1948 р. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітний характер.

ISBN 966-02-2846-6 (Україна), ISBN 0-920092-75-6 (Канада).

* * * * *

Том 5: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943-1959. Книга друга: 1946-1947. / Упорядники: В. Лозицький, І. Павленко, А. Кентій. — Київ, 2003. — 576 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об’єднань України).

У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського національно-визвольного руху протягом 1943-1945 рр. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітний характер і зберігаються у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України (колишнього Архіву ЦК Компартії України). До збірника увійшли документи апарату Центрального Комітету Комуністичної партії (більшовиків) України, обкомів партії, силових органів (НКВС, НКДБ).

ISBN 966-022846-5 (Україна), ISBN 0-920092-68-3 (Канада).

* * * * *

Том 4: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля. Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943-1959. Документи і матеріали. Книга перша: 1943-1945. / Упорядники: В. Лозицький, І. Павленко, А. Кентій. — Київ, 2002. — 598 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об’єднань України).

У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського національно-визвольного руху протягом 1943-1945 рр. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітовий характер і зберігаються у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України (Колишнього Архіву ЦК Компартії України). До збірника увійшли документи апарату ЦК КП(б)У, обкомів партії, силових органів, повідомлення керівництва радянським партизанським рухом на території України, штабів фронтів тощо.

ISBN 966-02-2628-4 (Україна), ISBN 0-920092-53-5 (Канада).

* * * * *

Том 3: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. Документи і матеріали. / Упорядники: Ю. Черченко, О. Вовк, І. Павленко. — Київ-Торонто, 2001. — 652 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Державний комітет архівів України; Центральний державний архів громадських об’єднань України).

У книзі зібрані установчі документи і матеріали Центрального Комітету КП(б)У про організацію боротьби з українським національно-визвольним рухом на теренах західних областей України протягом 1943-1959 рр. Документи й супровідні до них матеріали апарату ЦК КП(б)У висвітлюють основні події періоду розгортання і проведення збройної та ідеологічної протидії українським націоналістичним організаціям комуністичним керівництвом республіки, засоби і методи, за допомогою яких ця боротьба здійснювалась.

ISBN 996-02-0475-2 (Україна), ISBN 0-920092-53-5 (Канада).

* * * * *

Том 2: Волинь i Полiсся: УПА та запiлля. 1943-1944. Документи i матерiали./ Упорядники: О. Вовк, І. Павленко. — Київ-Торонто, 1999. — 724 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України; Центральний державний архів вишщих органів влади України; Державний архів Рівненської області).

У томі подано документи і матеріали Української Повстанчої Армії та її запілля (військової адміністрації) про бойову і військово-адміністративну діяльність на Волині й Поліссі за часів німецько-нацистської окупації, а саме починаючи від квітня 1943 р. до січня 1944 р. У томі зібрано відозви, накази, розпорядження, інструкції, звіти та інші матеріали, більшість з яких ще з часів захоплення їх радянськими каральними органами в ході Другої світової війни була недоступною як для науковців, так і для широкого загалу.

ISBN 966-02-0474-4 (Україна).

* * * * *

Том 1: Видання Головного Командування УПА. / Упорядники: Ю. Черченко, В. Кук, В. Коваль, В. Галаса, О. Вовк. — Київ-Торонто, 1995. — 482 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України; Видавництво “Літопис УПА”; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України).

У книзі зібрані періодичні та військові публікації Головного Командування УПА. Документи висвітлюють маловідомі широкому загалу в Україні героїчні сторінки боротьби українських повстанців проти німецьких загарбників та радянської влади. Повстанські часописи повертають нам імена українських патріотів, які довго замовчувала комуністична влада, дають можливість всебічно відтворити історію України в роки Другої Світової війни.

ISBN 5-7702-0832-5 (Україна).