Львівське відділення

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України було створене згідно з розпорядженням Президії АНУ від 21 липня 1992 року і 11 вересня цього ж року зареєстроване як юридична особа. Офіційно працює з 1 вересня 1992 року, а фактично виникло 1 листопада 1990 року – спершу як осередок Археографічної комісії Академії наук України, організаційно – як одна з ланок Інституту суспільних наук АНУ. Початковий період діяльності відділення базувався на постанові бюро Президії АНУ з 18 грудня 1992 року «Про забезпечення дальшого розвитку археографічних досліджень у західноукраїнському регіоні».

У 1991 році відділення розпочало видавничу діяльність – самостійну та в кооперації з іншими науковими установами в Україні та поза її межами.

При відділенні діє кілька науково-дослідних установ: Українське геральдичне товариство (від 1991, голова А. Б. Гречило); Комітет захисту архівів (з 2005). Коротко діяв Український центр документації національно-визвольної боротьби (від 1991, голова Я. Р. Дашкевич).

Керівником Львівського відділення від часу його заснування 1991 року та заступником директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (з 1993 року) був доктор історичних наук, професор Ярослав Романович Дашкевич (1926-2010).

У березні 2010 року Львівське відділення очолив доктор історичних наук Мирон Миколайович Капраль.

Адреса відділення: вул. Винниченка 24, м. Львів, 79008

Телефон: (032) 235-73-02

Офіційний сайт відділення: http://www.archeos.lviv.ua

* * *

Звіт Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за 2015 рік (формат .docx).