“Україна у Другій світовій війні: проблеми і перспективи дослідження історичних джерел” – Круглий стіл 15.10.2015.

15 жовтня 2015 року в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбувся Круглий стіл на тему: “Україна у Другій світовій війні: проблеми і перспективи дослідження історичних джерел”. З програмою заходу (в форматі PDF) можна ознайомитися тут.

Зі вступним словом до учасників звернувся директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, доктор історичних наук Г. В. ПАПАКІН. Він підкреслив важливість дослідження періоду Другої світової війни з огляду на його багатогранність, контроверсійність багатьох аспектів, значну фальсифікацію в радянській історіографії багатьох подій і процесів та зупинився на необхідності більшого дослідження іншомовних джерел цього періоду, зокрема німецьких і румунських.

Учасники Круглого столу розглянули питання ідеологічної складової війни нацистської Німеччина проти СРСР, на вістрі якої був Оперативний штаб райхсляйтера Розенберґа, примусової праці та перебування українських в’язнів у нацистських концтаборах, обговорили методику досліджень документів про церковне життя в Україні у період Другої світової війни (1939–1945 рр.).

Найбільше уваги було приділено різноманітним аспектам руху опору в Україні, зокрема, специфіці архівування та зберігання документів в УПА, бойовому шляху окремих персоналій та підрозділів УПА, ОУН. Також була розглянута структура агентурних справ НКВС-НКДБ-МДБ-КДБ УРСР проти членів ОУН і УПА, інформаційний потенціал архіву ОУН у Києві щодо подій Другої світової війни та слідчої справи на радянського резидента у Києві Івана Даниловича Кудрі.

Тези виступів (у форматі Word):

Антонюк Я. М. “Джерела з історії Кримського обласного проводу ОУН”

Бігун І. В. “Бойовий шлях курінного УПА Гордія Вротновського-“Гордієнка””

Ільчишин С. О. “Остарбайтери – жителі Волочиського району на Поділлі в 1941–1944 роках”

Кашеварова Н. Г. “Документи служб Альфреда Розенберґа як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Україні під час Другої світової війни”

Ковальчук В. М. “Специфіка архівування та зберігання документів в УПА”

Кучерук О. С. “В’язниця “Целленбау” концтабору Саксенхаузен: “Окреме царство есесів у царстві Гітлера””

Михайлюк М. В. “Свідчення Отто Олендорфа на Нюрнберзькому процесі як джерело до вивчення діяльності айнзацгрупи “Д” в Україні”

Павленко М. І. “Діяльність місцевих допоміжних адміністрацій у роки Другої світової війни в структурі усно-історичних інтерв’ю мешканців Півдня України (за матеріалами етнографічно-археографічних експедицій Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького)”

Проценко Є. О. “Історіософське осмислення культурних процесів в Україні часів Другої світової війни”

Радченко О. М. “Джерела для дослідження долі українців, потрапивших до нацистського концентраційного табору “Бухенвальд””

Себта Т. М. “Справа резидента НКВС УРСР Івана Кудрі у Галузевому державному архіві Служби безпеки України: тематика та інформаційний потенціал”

Черченко Ю. А. “Інформація про Другу світову війну в документах Архіву ОУН у Києві”

За матеріалами Круглого столу ухвалено рекомендації:

1. Актуалізувати вивчення джерел іншомовного походження, що зберігаються у державних архівах України, що дасть можливість ширшого бачення повсякденної історії окупації України в ході Другої світової війни.

2. З метою концептуального осмислення історії Другої світової війни започаткувати широке обговорення термінологічно-категоріального апарату, що усталився в наукових колах.

3. Запропонувати Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України спільно з відповідними міністерствами та відомствами започаткувати корпусне видання агентурних справ та інших джерел такого ж типу (на електронних носіях).