Аспірантура

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України оголошує про набір до аспірантури за спеціальністю 032 “історія та археологія”.

Термін навчання – 4 роки.

За ліцензією Міністерства освіти і науки України Інститут отримав 10 аспірантських місць. З них за державним замовленням НАН України оплачує 3 місця стаціонарної форми навчання. Решта місць (стаціонарної або заочної форми – за вибором аспіранта) є контрактними, орієнтовна вартість такого навчання за один рік – 20 тисяч гривень.

Вступники особисто подають до кабінету № 511 (приймальні Інституту) такі документи:

• заява встановленої форми;

• згода на збір та обробку персональних даних;

• копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

• копія диплома магістра (спеціаліста) та додатку до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до “Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти”, затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.;

• 4 кольорові фотокартки 3х4 см;

• копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

• копія військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

• засвідчена копія сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

• список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

• реферат

• рекомендація вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);

• автобіографія, особовий листок з обліку кадрів установленої форми, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

• медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о;

• папка-швидкозшивач.

Обов’язково мати з собою оригінали названих у переліку документів.

Вступники складають два іспити:

1. за спеціальністю 032 “історія та археологія”. Питання для цього іспиту можна буде отримати під час подання документів.

2. Іноземна мова.

Зарахування до аспірантури проходитиме з 1-го листопада.

Аспіранти стаціонарної форми забезпечуються житлом (гуртожиток) на період навчання в аспірантурі. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Телефон для довідок: (044) 279-08-63.

В Інституті української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13 березня 2017 року затверджена спеціалізована вчена рада Д 26.228.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук строком до 31 грудня 2019 року.

Голова ради:
1. ПАПАКІН Георгій Володимирович, д.і.н., старший науковий співробітник, директор, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.06.

Заступник голови:
2. БРЕХУНЕНКО Віктор Анатолійович, д.і.н., професор, завідувач відділу, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.02.

Вчений секретар:
3. ПЕСЧАНИЙ Олег Олександрович, к.і.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.02.

Члени ради:
4. ВЕРБА Ігор Володимирович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.06;
5. ГИРИЧ Ігор Борисович, д.і.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.06;
6. ДАНИЛЕНКО Василь Михайлович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.02;
7. КАПРАЛЬ Мирон Миколайович, д.і.н., професор, керівник Львівського відділення, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.06;
8. КОВАЛЬЧУК Оксана Олександрівна, д.і.н., старший науковий співробітник, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.06;
9. КОРНІЄНКО Вячеслав Васильович, д.і.н., старший науковий співробітник, заступник генерального директора з наукової роботи, Національний заповідник “Софія Київська”, спеціальність 07.00.06;
10. КУРАЄВ Олексій Олексійович, д.і.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.02;
11. ЛЕПЯВКО Сергій Анатолійович, д.і.н., професор, професор кафедри, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 07.00.02;
12. МИЦИК Юрій Андрійович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.06;
13. МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович, д.і.н., професор, декан, Запорізький національний університет, спеціальність 07.00.06;
14. НАУЛКО Всеволод Іванович, д.і.н., професор, завідувач відділу, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.02;
15. ПІСКУН Валентина Миколаївна, д.і.н., професор, завідувач відділу, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.06;
16. УЛЬЯНОВСЬКИЙ Василь Іринархович, д.і.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 07.00.02;
17. ФЕДОРУК Ярослав Олександрович, д.і.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С Грушевського НАН України, спеціальність 07.00.02.

Автореферати дисертаційних робіт,
захищених на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01
при Інституті української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України