“Патерикон” Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам’ятки. / Н. Сінкевич. — Київ, 2014. – 712 с. “

“Патерикон” Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам’ятки. / Н. Сінкевич. — Київ, 2014. – 712 с. (Київська Духовна Академія і Семінарія; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник).

У книзі подані монографічне дослідження, фототипічне відтворення та переклад малознаної пам’ятки української літератури XVII ст. – “Патерикону” Сильвестра Косова (1635).

Видання розраховане на істориків, літературознавців та богословів, а також на широке коло шанувальників духовної та релігійної літератури.

ISBN 378-617-712-226-4.