“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 17.

Випуск 17. — Миколаїв, 2016. — 176 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Кучеренко А. А. (Миколаїв) Поглиблення польсько-українського протистояння в Галичині на зламі ХІХ–ХХ ст. …… 6

Мокляк Я. (Краків), Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Культурне життя польської громади Одеси на сторінках польсько-мовної періодики на початку ХХ ст. …… 10

Сацький П. В. (Київ) Трудові ресурси Криму і процес будівництва Північно-Кримського каналу в 1951-1954 рр. …… 14

Тарнавський Р. Б. (Львів) Рішення Ради Львівського державного університету імені Івана Франка про присвоєння наукових ступенів та вчених звань (січень-травень 1941 р.) …… 22

Токаленко П. О. (Херсон) Причини та наслідки селянських заворушень у південних губерніях Російської імперії в роки першої російської революції …… 30

Нагрибельний Я. А. (Херсон) Підготовка фахівців для торговельного флоту на Херсонщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. …… 36

ВІТЧИЗНЯНА І ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Агафонова Н. (Одеса) Знак рівності між етимологією етнікону «половці» і подієвим рядом в історії праукраїнських земель ХІ-ХІІ ст. …… 43

Водотика С. Г., Савенок Л. А. (Херсон) Дискусійні аспекти науково-організаційної системи ВУАН 1921-1928 рр.: кафедри у структурі історичного знання …… 51

Котиченко А. (Одеса) Дитяча безпритульність у Другій Речіпосполитій: причини та способи подолання соціальної аномалії …… 57

Міронова І. С. (Миколаїв) Національне питання в УРСР (1920-1980-ті рр.). Проблеми та шляхи вирішення …… 63

Шарін О. (Миколаїв) Урбанізаційні процеси та шляхи вирішення соціальних проблем міського населення півдня України у 60-х рр. ХХ ст. …… 70

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ПЕРСОНАЛІЇ

Безлуцька О. П. (Херсон) Олександр Олександрович Браунер (1857-1941): нариси біографії і наукової творчості …… 77

Бурім Д. В., Черненко Ю. А. (Київ) Документи архіву ОУН у Києві про українську еміграцію в Німеччині в 1920-1945 рр. …… 84

Гайдай О. М. (Миколаїв) Господарська та громадська діяльність династії Харитоненків за документами Державного архіву Сумської області …… 97

Гетте Г. (Кельн) Іван Степанович Мазепа-Коледенський – втілення епосу українського духовного відродження козацтва …… 106

Зеркаль М. М. (Миколаїв) Історіографія дослідження голодомору 1932-1933 рр. на Миколаївщині в роки незалежності та перспективи для подальшого вивчення …… 114

Левченко Л. Л. (Миколаїв) Чорноморський Центральний військово-морський архів: подальші розвідки в історію втраченого Україною архіву …… 120

Рябчикова Н. (Миколаїв) Петро Соломатін: краєзнавець, журналіст …… 143

Удовік В. (Одеса) Україна та окупація Криму Росією 2014 р. в оцінках японських науковців …… 150

Хмель А. О. (Миколаїв) Стан та перспективи розвитку іспаністики в незалежній Україні …… 158

Цецик Я. П. (Рівне) Документи державних архівів Волинської та Рівненської областей як джерело дослідження ролі органів міського самоврядування Волині у розвитку міст на початку ХХ ст. …… 168