Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Випуск V: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження академіка Федора Івановича Успенського (1845-1928). – Київ, 2016. – 464 с.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Випуск V: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження академіка Федора Івановича Успенського (1845-1928). – Київ, 2016. – 464 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ISSN 2310-33-10.

ЗМІСТ

До 170-річчя з дня народження Федора Успенського.

В. Корнієнко. Одеське товариство історії та старожитностей у листах Миколи Мурзакевича до архімандрита Антоніна (1878–1879 рр.) . . . . . . 118

В. Корнієнко. З листування Федора Успенського з київськими істориками (Іваном Лучицьким, Володимиром Іконниковим, Миколою Петровим, Тимофієм Флоринським) . . . . . . 7

В. Корнієнко. До історії “Київської Старовини” (листи Федора Успенського до Олександра Лашкевича) . . . . . . 57
В. Корнієнко. З листування Федора Успенського з київськими археологами (Володимиром Антоновичем та Вікентієм Хвойкою) . . . . . . 62

О. Музичко. Внесок Ф. Успенського у становлення одеської школи візантологів наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. . . . . . . 69

В. Корнієнко. З листування Федора Успенського з харківськими вченими (Дмитром Багалієм та Володимиром Саввою) . . . . . . 173

В. Корнієнко. З історії видавничої діяльності Руського археологічного інституту в Константинополі (лист Федора Успенського до Ернста фон Штерна) . . . . . . 180

В. Корнієнко. Складна дорога до Петрограда (листи Федора Успенського до Володимира Вернадського та Агатангела Кримського) . . . . . . 183

В. Корнієнко. З листування між Федором Успенським та Дмитром Гордєєвим . . . . . . 187

А. Пучков. Федір Успенський про останні місяці Тимофія Флоринського: Київ, лютий–травень 1919 року . . . . . . 194

М. Грушевський. [Рец.:] Ф. И. Успенский, История Византийской империи. Том первый. Издание Брокгауз-Ефрон. С.-Пб. (без року), ст. XIX+872 in 4. Цена 22 руб. . . . . . . 201

Д. Гордієнко.Федір Успенський: бібліографічний покажчик . . . . . . 205

Д. Гордієнко.“Известия Русского археологического института в Константинополе” (1896–1912, т. I–XVI). Покажчик змісту . . . . . . 229

Д. Гордієнко.Часопис “Анналы” (Петроград 1922–1924, вып. I–IV). Покажчик публікацій з давньої та середньовічної історії . . . . . . 239

Статті. Замітки. Публікації.

Н. Нікітенко. “День народження” Софії Київської: давність і сьогодення . . . . . . 243

І. Борщак. Домонгольська Рутенія, Україна й Росія / пер. з франц. З. Борисюк . . . . . . 258

Епітафія Василя ІІ / публ. та пер. з грецької Д. Гордієнка . . . . . . 264

М. Нікітенко. Золотий пояс Шимона як сакральний модуль Успенського собору Києво-Печерського монастиря . . . . . . 266

І. Калєчиц. Фрагменти абеток у графіті полоцької Спасо-Преображенської церкви . . . . . . 275

А. Комарницький. На шляху до новаторства: ікона Богоматері Великої Панагії та київська традиція мозаїчних зображень Оранти . . . . . . 282

І. Марголіна. До питання про некрополь Кирилівської церкви в Києві . . . . . . 301

В. Біднов. Дзвони / публ. та ред. Д. Гордієнка . . . . . . 308

В. Ткачук. Годинники в Київській митрополії XVI–XVIІI ст. . . . . . . 332

П. Яницька. Картина “Марія Магдалина” зі збірки Національного художнього музею Республіки Білорусь: походження та датування . . . . . . 364

В. Корнієнко. Нова знахідка двох графіті XVII ст. у головному вівтарі Софії Київської . . . . . . 375

А. Яковлів. Україна в географії Бусенґольта з р. 1677/1682 / публ. та ред. Д. Гордієнка . . . . . . 379

М. Домановська. Презентації візантиністичних студій на ХІІ археологічному з’їзді (сторінка історії першого наукового форуму в Харкові) . . . . . . 381

Д. Гордієнко.Володимир Січинський як епіграфіст . . . . . . 391

В. Січинський. Старі надписи в церквах Маковиці (Свідки нашої народної мови з XVII–XVIII століття) / публ. та ред. Д. Гордієнка . . . . . . 395

В. Січинський. Українські епіграфічні пам’ятки / публ. та ред. Д. Гордієнка . . . . . . 397

В. Січинський. Важлива українська епіграфічна пам’ятка / публ. та ред. Д. Гордієнка . . . . . . 400

Рецензії. Огляди.

Д. Гордієнко.Aut Bene, Aut Nihil: Л. В. Матвеева, Византинист Фёдор Успенский (1845–1928), К. 2013, 244 с. . . . . . . 403

Д. Гордієнко.Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами досліджень 2009–2011 рр.), Н. М. Нікітенко, В. В. Корнієнко, І. Є. Марголіна, Н. М. Куковальська, Б. В. Михайличенко; за наук. ред. Н. М. Нікітенко та В. В. Корнієнка, К. 2013, 174 с., іл. . . . . . . 410

О. Маврін. Новий видавничий проект Національного заповідника “Софія Київська”: Збірка “Відродження пам’яток”, ч. 1 (2016) 220 с. . . . . . . 415

Д. Гордієнко.Н. М. Нікітенко, Бароко Софії Київської, К. (Либідь) 2015, 272 с.: іл. . . . . . . 422

Д. Гордієнко.Політична думка українського середньовіччя: О. Б. Киричок, Писемність як політичний феномен: зміст, атрибути, форми репрезентації (на прикладі дослідження писемної спадщини Київської Русі), К. (Український Центр духовної культури) 2016, 331 с. . . . . . . 430

Бібліографія.

Д. Гордієнко. Публікації з української медієвістики та візантиністики на сторінках часопису “Україна: українознавство і французьке культурне життя” (ч. 1–10, Париж 1949–1953) . . . . . . 442

Список скорочень . . . . . . 449

Contents . . . . . . 450