“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 18.

Випуск 18. — Миколаїв, 2017. — 164 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Білай Ю. В. (Бердянськ) Боротьба білогвардійських державо охоронних органів з українським
державницьким рухом (1918-1920 р.) …… 6

Кізлова А. А. (Київ) Соціальні взаємодії насельників Києво-Печерської Успенської лаври щодо переоблачення мощей святих і заміни їх покровів (кінець XVIII – перші десятиліття ХХ ст.) …… 12

Мелінчук Н. В. (Миколаїв) Історія романістики в німецьких університетах (ХVІI-ХХІ ст.) …… 25

Мельничук К. В. (Кам’янець-Подільський) Образ влади та уявлення про «блага революції» у селян та робітників української держави у 1918 році …… 32

Робак І. Ю., Демочко Г. Л. (Харків) Валентин Отамановський в українській революції 1917-1921 років …… 38

Скляр О. Ю. (Київ) Вірність військовій присязі як прояв традиції українського війська доби української революції 1917-1921 років …… 45

Стройновський Анджей (Ченстохова, Польща) Лагідна революція Великого Сейму …… 50

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Зозуля Н. М. (Кременчук) Свідчення старшин та офіцерів армії УНР про місце релігійного фактору
у свідомості та мотивах повстанців Середнього Подніпров’я у 1918-1921 рр. …… 58

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Селянські республіки Наддніпрянської України: до питання класифікації …… 64

Курінна Т. М. (Черкаси) Топоніми Мліїва: церковна історія минувшини і сьогодення …… 70

Кухарчук О. С. (Мукачеве) Роль Товариства «Просвіта» у створенні українського професійного театру на Закарпатті …… 77

Левченко Л. Л. (Миколаїв) Проблема Чорноморського флоту і суднобудівних заводів у роки української революції: Миколаївські візії …… 84

Мушта О. А. (Кам’янка, Черкаська область) З історії Кам’янського осередку Народного Руху України: побиття Галицької молоді 1990 р. …… 105

Недбай Л. С. (Миколаїв) Використання архівних матеріалів у дослідженні сталінських репресій щодо громадян польської національності на півдні України у 1930-х роках …… 112

Скус О. В. (Умань) Вихідці з Уманщини в армії УНР …… 117

Смолінський Александр (Торунь, Польща) Українські визвольні прагнення початку ХХ ст. і польсько-українська війна 1918-1919 років у світлі польської історіографії …… 124

Срогош Тадеуш (Ченстохова, Польща) Уманська різня, Уманська трагедія, чи Уманська перемога? …… 134

Таранцова Т. О. (Київ) Професор С. Л. Франкфурт та його діяльність в урядах УНР …… 140

Ткачук А. І. (Херсон) Українські терени і постать Богдана Хмельницького в трактуванні польських дослідників другої половини ХХ – початку ХХІ ст. …… 145

Хоменко В. O. (Київ) Повернення Михайла Грушевського до України у 1924 році у світлі мемуарних джерел …… 150

Цецик Я. П. (Рівне) Вплив органів місцевого самоврядування Волині на розвиток освіти на початку ХХ ст. …… 157