“Український археографічний щорічник”. — Випуск 19/20. — Том 22/23. — Київ, 2016

1. АРХЕОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Георгій Папакін. Новітня доба археографії: специфіка електронної публікації джерел в Україні …… 7

Ярослав Калакура. Українська археографічна традиція: історія і сучасність …… 18

Іван Синяк. Атестати в діловодстві Війська Запорозького Низового в добу Нової Січі: класифікація, особливості формуляру, інформативний потенціал …… 31

Таїсія Сидорчук. Листи Наталії Полонської-Василенко до Омеляна Пріцака як джерело про видання праць Миколи Василенка в “Гарвардській серії українських студій”(1970–1971) …… 60

2. ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІОГРАФІЇ

Григорій Стариков. Нариси Наталі Полонської-Василенко про Миколу Василенка у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України …… 77

3. ЗБРОЄЗНАВСТВО, ГЕРАЛЬДИКА, СФРАГІСТИКА

Олег Мальченко. Змінні порохівниці казнозарядної артилерії XV–XVI століть у колекціях українських музеїв …… 115

Андрій Гречило. Утвердження герба Української Народної Республіки в 1917–1918 роках …… 140

Ірина Скочиляс. Печатки єпископа Перемишльського, Самбірського і Сяноцького Константина (Чеховича) …… 154

4. ІСТОРИЧНІ СТАТТІ

Володимир Александрович. В якому монастирі проживала мати короля Данила Романовича? Свідчення джерел проти пропонованих “широких” трактувань …… 169

Олександр Ящук. Уявлення про верховну владу в другому зводі білорусько-литовського літописання
(На прикладі “Хроніки Великого князівства Литовського”) …… 195

Віталій Ткачук. Київський рукописний уніатський служебник другої половини XVII століття: кодикологічний опис …… 226

Наталя Старченко.
“Джерела свідчать”: кілька зауваг про дослідження становища шляхтянки в ранньомодерному соціумі Волині …… 239

Мирон Капраль. Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVIII століття …… 268

Володимир Маслійчук. Училищна реформа та перші училища в Харківському намісництві (Слобідсько-Українській губернії) у 1788–1798 роках …… 282

Валерій Старков. Українські дитячі ігри у праці Єгора Покровського 1887 року …… 305

Віталій Тельвак. “Історичні вправи” Михайла Грушевського у Львівському університеті: спроба реконструкції …… 313

Михайло Ковальчук. Боротьба за владу й українізація на Румунському фронті наприкінці 1917 – на початку 1918 років …… 323

Тіна Пересунько. Європейське турне Української республіканської капели як інструмент культурної дипломатії УНР (1919–1920 роки) …… 338

Володимир Ковальчук. Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими “молдавськимиˮ партизанськими з’єднаннями (Південна Волинь, кінець 1943 – початок 1944 років) …… 351

Володимир Потульницький. Створення Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті у 1992–1994 роках та її значення …… 362

5. ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ

о. Назар Заторський. “Послання до новгородського архієпископа Макарія” – нова редакція “Послання Мисаїла” …… 379

Володимир Кравченко. До історії взаємин володимирського міщанства зі старостинською адміністрацією у 40-х роках XVII століття …… 401

о. Юрій Мицик. З історії Кодака та його околиць …… 424

Володимир Пришляк. Універсал гетьмана Данила Апостола на Веркіївське сотництво Іванові Адасовському 1733 року …… 431

Світлана Потапенко, Андрій Парамонов. До історії харківських архівів: повідомлення 1819 року про виявлений у дзвіниці Успенського собору “древній архивъ” …… 440

Михайло Гаухман. Єврейський погром у Луганську в жовтні 1905 року: рапорт слов’яносербського повітового справника та історичний міф про луганський погром …… 448

Наталя Грабар. Лесь Курбас у спогадах Ірини Стешенко …… 465

Дмитро Бурім, Юрій Черченко. Реферат Володимира Стахіва про основні напрямки дослідження зовнішньополітичної діяльності ОУН у міжвоєнний період …… 481

Ольга Гураль. Листи Людмили Старицької-Черняхівської до Олександра Черняхівського 1939 року …… 517

6. РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Орест Заяць. Описи передмість Львова XVI–XVIII століть / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2014. – 752 с. – (Львівські історичні праці. Джерела. – Вип. 4) …… 529

Юрій Волошин. Конфлікти на “планеті Волинь” у XVI–XVIІ століттях: [Наталя Старченко. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (Друга половина XVI–XVII століття). – К.: Laurus, 2014. – 510 с.; іл. Покажч. імен с. 481–499] …… 534

Олександр Алмазов. Відповідь на рецензію: [Маслак В. Нові дослідження про гетьмана Івана Самойловича в російській історіографії] …… 539

Лариса Буряк. Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / За ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014 …… 546

Сергій Гірік. Конфессии на Гомельщине (20–30-е годы ХХ в.). Документы и материалы / Сост. М. Алейникова и др.; под ред. В. П. Пичукова. – Минск: НАРБ, 2013. – 388 с. …… 552

Володимир Євтух. Потульницький В. Дипломатія Павла Скоропадського (військово-дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 роках). – Харків: Акта, 2014. – 312 с. …… 556

Віталій Пономарьов. Ігор Гирич. Київ: люди і будинки. – К.: Либідь, 2016. – 432 с. …… 560

Ігор Гирич. Музичко О. Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в Українському Причорномор’ї (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Одеса, 2015. – 352 с. …… 564

7. MISCELLANEA

“Молдовські трофеї” у церквах Володимирської єпархії наприкінці XVII століття (Володимир Александрович) …… 573

Два жіночі приватні листи кінця XVIII ст. (Ще про освіченість жінки) (Володимир Маслійчук) …… 575

Маловідомий факт з біографії Олени Теліги (Юрій Черченко) …… 580

Загублена стаття Василя Дубровського “Богдан Хмельницький і Туреччина: (З приводу статей проф. Яна Рипки)” (Ярослав Федорук) …… 582

До історії книжки Петра Шелеста “Україно наша Радянська” (Сергій Білокінь) …… 593

“На пам’ять про багато, багато років…”: спогади про Ярослава Дашкевича (Уляна Єдлінська) …… 598

Володимир Володимирович Кривошея (1958–2015) (Сергій Лепявко, Євген Луняк) …… 603

Віктор Іванович Дудко (1959–2015) (Ніна Бернадська) …… 607

Володимир Васильович Грабовецький (1928–2015) (Петро Арсенич, Андрій Королько, Лілія Шологон) …… 611

Бібліографія “Українського археографічного щорічника. Нова серія” (вип. 1–20) (Григорій Стариков) …… 619

Відомості про авторів …… 656