“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 19.

Випуск 19. — Миколаїв, 2017. — 176 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

Бурім Д. В., Черченко Ю. А. (Київ) Доля українського емігранта у міжвоєнній Німеччині в спогадах голови УНО Тимоша Омельченка …… 7

Вацеба Р. М. (Львів) Проблема формування держави у полабських слов’ян: концептуальний вимір історіографії …… 20

Вовчук Л. А. (Миколаїв) Відносини України з Німеччиною та Австро-Угорщиною за часів гетьманства П. Скоропадського …… 29

Громакова Н. Ю. (Ірпінь) Етос громадського служіння у польському публічному дискурсі ХІХ ст. …… 35

Даниленко В. М. (Київ) Радянські органи державної безпеки і реабілітація жертв політичних репресій в Україні (1950–1980-ті рр.) …… 42

Добровольська В. А. (Херсон) Історико-педагогічні аспекти розвитку вищої жіночої школи України ХІХ – першій третині ХХ століття …… 55

Довбня О. А. (Київ) Політичні репресії на Придніпров’ї (1918–1928 рр.) у дослідженнях українських істориків …… 62

Зеркаль М. М. (Миколаїв) Досвід державного регулювання міжнаціональних стосунків на теренах України в 1924–1934 рр. …… 72

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Антигетьманські повстання на Миколаївщині (1918 р.) …… 80

Кучеренко А. А. (Миколаїв) Українське питання в діяльності намісників Галичини на сторінках щоденної
газети “Діло” …… 85

Лісовська О. В. (Умань) Ідея свободи, правди і справедливості Надії Суровцової …… 90

Мелінчук Н. В. (Миколаїв) Кімната манускриптів у музеї книги технічного університету м. Дрезден …… 96

Мартинова Л. С. (Миколаїв) Репресивна політика сталінського тоталітарного режиму щодо польської етнічної меншини Одещини в 20–30-ті роки ХХ століття …… 101

Мелінчук Н. В. (Миколаїв) Історія Молдавської філології в університетах Німеччини (XV–XXI ст.) …… 107

Нагрибельний Б. Я. (Херсон) Репресії сталінського режиму в 1930-х рр. стосовно німців Півдня України …… 112

Нагрибельний Я. А. (Херсон) Становлення та діяльність Херсонської учительської семінарії (за архівними документами ДАХО) …… 117

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Радянський “Рай” на Західноукраїнських землях. На прикладі однієї кримінальної справи 1941 р. …… 123

Ткачук А. І. (Херсон) Постать Б. Хмельницького та козаччина в оцінці Б. Барановського і С. Лібішовської …… 130

Тріфонова Н. О. (Київ) Грошова емісія на українських землях в період Директорії, представлена в колекції Музею грошей Національного банку України …… 134

Тригуб О. П. (Миколаїв) Доінституційне становлення автокефальних парафій Південної України (1920–1921 рр.) …… 137

Філіпенко Л. В. (Харків) Карикатури на сторінках журналу «Инженерный труд» (1924–1935 рр.): види, функції, зміст …… 145

Чорній Г. В. (Тернопіль) Участь жінок у кадровому забезпеченні Західної України в середині 1940-х – початку 1950-х рр. (на прикладі Дрогобицької, Львівської, Тернопільської та Станіславської областей) …… 153

Ярцун Ю. О. (Умань) Молодь Київської губернії в суспільно-політичному житті шляхти (1830–1831 та 1863 рр.) …… 161

Іовчева А. М. (Миколаїв) Історичний інституціоналізм як основа європейського співтовариста у ХХІ ст. …… 168