Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. / Упорядник: Б. Петришак. — Львів, 2017. — 308 с.

Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. / Упорядник: Б. Петришак. – Львів, 2017. – 308 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівське відділення; Центральний державний історичний архів України, м. Львів).

Уперше в оригіналі публікується книга шлюбів латинської катедри Львова другої половини XVI ст., яка є найдавнішим збереженим джерелом такого типу на українських землях. Записи про шлюб містять інформацію про територіальне походження, етноконфесійний склад, професійну палітру наречених, їхній соціальний статус. Книга є цінним джерелом для вивчення міського та передміського соціуму, міграційних процесів, явища непотизму та ін.

Для науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться історією ранньомодерного Львова.

ISBN 978-966-02-8208-7.