“Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. – Випуск 2: Збірка статей за матеріалами Другої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 160-й річниці капітуляції Росії у Кримській війні 1853–1856 рр. – Київ, 2016. – 284 с.”

Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. – Випуск 2: Збірка статей за матеріалами Другої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 160-й річниці капітуляції Росії у Кримській війні 1853–1856 рр. – Київ, 2016. – 284 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний заповідник “Софія Київська”).

Збірка присвячена актуальним питанням Кримської історії, насамперед подіям Кримської війни, її місця в історії України та Східної Європи. Значна частина статей присвячена матеріалам з історії та культури кримських татар. Окрему групу складають публікації писемних та речових джерел з історії Криму та кримознавства.

Книга призначена для істориків, філологів, мистецтвознавців та всіх, хто цікавиться історіє України загалом та Криму зокрема.

ISBN 978-966-02-7924-7.

ЗМІСТ

До 160-ї річниці капітуляції Росії У Кримській війні 1853–1856 рр.

Р. Ковальчик (Лодзь, Польща). Україна до і після Кримської війни . . . . . . 5

Г. Папакін (Київ). Кримська (Східна) війна 1853–1856 років на сторінках ІТВАК: джерелознавчий аналіз публікацій . . . . . . 24

Д. Гордієнко (Київ). Кримська війна у рецепції Тараса Шевченка . . . . . . 36

Л. Бартосік (Лодзь, Польща). Поляки і Кримська війна 1853–1856 рр. . . . . . . 45

В. Потульницький (Київ). Представник польського консерватизму Міхал Чайковський як учасник Кримської війни (До реконструкції історичної перспективи проблеми) . . . . . . 67

А. Скрипник (Кам’янець-Подільський). Участь населення Правобережної України у розбудові військової інфраструктури та постачанні продовольчих і матеріальних ресурсів до Криму (1799–1855 рр.) . . . . . . 76

Т. Котенко (Київ). Історична поема-хроніка Пилипа Моpачевського “До чумака, або война ягло-хpанцузо-туpецька у 1853 і 54 pоках” про героїзм і мужність севастопольців під час Кримської війни . . . . . . 83

Д. Гордієнко (Київ). Спогади учасника Кримської війни Прокопа Підпалова у записі Василя Ляскоронського . . . . . . 94

В. Ляскоронський (Київ). Спогади Прокопа Антоновича Підпалова, учасника Дунайського походу 1853–4 рр. та Севастопольської оборони, пер. Д. Гордієнка . . . . . . 102

Статті. матеріали

В. Січинський (Нью-Йорк, США). Україна і середземноморський простір . . . . . . 124

Н. Нікітенко (Київ). Образ св. Климента Римського в мозаїці Софії Київської . . . . . . 134

І. Марголіна (Київ). Ушанування Папи Климента Римського у розписі Кирилівської церкви Києва . . . . . . 144

Н. Нікітенко, В. Корнієнко (Київ). Кримські святі на мозаїках і фресках Софії Київської . . . . . . 153

О. Шутко (Київ). Політичні шлюби османських султанів: від християнських принцес – до доньки Гіреїв . . . . . . 168

О. Господаренко (Миколаїв). Торгово-економічні відносини Золотої Орди та італійських морських республік (спроба системного аналізу) . . . . . . 179

Н. Сінкевич (Тюбінген, ФРН) Домініканська місія в Криму в XIV–XVII ст. . . . . . . 188

Ю. Мицик (Київ). Матеріали до історії кримського дипломатарію (ХVІ ст.) . . . . . . 202

О. Джанов (Київ). Козацький фактор? Вихід християнського населення з південно-східного Криму в XVII ст. . . . . . . 211

І. Синяк (Київ). Особливості укладання та підписання договорів (інструментів) між Військом Запорозьким низовим і Кримським ханством у добу Нової Січі . . . . . . 225

С. Потапенко (Київ). “Под образом дружбы и откровенности”: нові документи про “татарську комісію” Євдокима Щербініна 1770–1775 рр. та першу російську анексію Криму . . . . . . 235

Я. Пилипчук (Київ). Боротьба кримськотатарського народу за незалежність (1774–1783) . . . . . . 251

І. Нетудихаткін (Київ). Пам’ятки генуезької фортеці Кафа у малюнках архітектора Ісроеля Шмульсона з фондів Національного Заповідника “Софія Київська” . . . . . . 262

Список скорочень . . . . . . 255

Contents . . . . . . 256