“Юрій Мицик. Albaruthenica. Студії з історії Білорусі . – Київ, 2009. – 364 с.”

Юрій Мицик. Albaruthenica. Студії з історії Білорусі. . – Київ, 2009. – 364 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний університет “Києво-Могилянська Академія”; Український центр досліджень з історії Білорусі).

У даному виданні зібрана частина наукового доробку автора за останні 20 років, а саме ті статті, що стосуються питань історії Білорусі XV–XX ст. У них розглядаються переважно питання військово-політичної та церковної історії, також джерелознавства і археографії.

Видання розраховане на науковців, викладачів вищої та середньої школи, краєзнавців та всіх, хто цікавиться історією братнього білоруського народу, історією українсько-білоруських зв’язків.

ISBN 978-966-02-5054-3.

ЗМІСТ

Передмова . . . . . . 3

Білорус – киянин на Святій Землі . . . . . . 8

Битва під Оршею 1514 року . . . . . . 9

З джерел до історії Сіверської України та Білорусі ХV–ХVII ст. (за матеріалами польських архівосховищ) . . . . . . 13

З нових джерел до історії повстання 1591–1596 рр. . . . . . . 21

Цікавий епізод білоруської історії кінця ХVІ ст. . . . . . . 30

Невідомі листи класика старобілоруської літератури Федора Євлашевського . . . . . . 35

Рукопис білоруського шляхтича першої половини ХVІІ ст. . . . . . . 39

Історія Великого князівства Литовського в літопису Яна Бінвилського . . . . . . 41

Віленський літопис 1631 р. . . . . . . 46

З матеріалів до “Українського Православного Дипломатарія” ХVII–ХVIII ст. . . . . . . 54

З листів Віленського та Мінського православних братств ХVІІ–ХVІІІ ст. . . . . . . 75

Щоденник князя Януша Радзивила як джерело з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. . . . . . . 109

З табірного щоденника князя Януша Радзивила . . . . . . 116

Речиця в роки Нацонально-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. (за даними табірного щоденника Януша Радзивила) . . . . . . 139

Лоїв у роки Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. . . . . . . 147

Битва під Лоєвом 1649 р. . . . . . . 150

Полковник Ілля Голота і Загальська битва 1649 р. у світлі нових документів . . . . . . 158

Невідомий лист Яна Соколовського – сподвижника Богдана Хмельницького . . . . . . 180

Силуян Мужиловський . . . . . . 185

Филон Гаркуша . . . . . . 190

Стефан Подобайло (Пободайло) . . . . . . 200

Рідня Богдана Хмельницького у Білорусі . . . . . . 210

Білоруський рід Дубяг у Гетьманщині . . . . . . 215

Битва на р. Бася (1660 р.) у описі польської віршованої хроніки . . . . . . 217

Білорус – московський патріарх ХVІІ ст. . . . . . . 230

З листів вихованців Києво-Могилянської Академії ХVІІ ст. . . . . . . 231

Юдицькі – провідний шляхетський рід Речицького краю ХVІІ – середини ХІХ ст. . . . . . . 240

З енциклопедичних статей (персоналії) . . . . . . 249

З енциклопедичних статей (монастирі) . . . . . . 260

З історії білоруських монастирів . . . . . . 262

З архіву митрополита Тимофія (Щербацького) . . . . . . 273

Французький художник ХVІІІ ст. про Білорусь . . . . . . 284

Незнаний варіант лірницької пісні . . . . . . 289

З листів білоруських вчених і громадських діячів до М. Грушевського . . . . . . 296

Призабутий волиняк . . . . . . 300

Син двох Батьківщин . . . . . . 301

Білоруський голос Радзивилів . . . . . . 303

З листів поета-емігранта . . . . . . 305

Один з учнів М. В. Довнар-Запольського (проф. П. П. Смирнов) . . . . . . 308

V Довнарівські читання . . . . . . 312

Спогади про професора М. М. Улащика . . . . . . 314

Вірні сини двох братніх народів (листи М. М. Улащика до М. П. Ковальського) . . . . . . 322

Невідомий лист Миколи Улащика . . . . . . 331

Чому так відбулося? . . . . . . 333

Рецензії . . . . . . 335

Біларуська пісня у козацькому краю . . . . . . 338

Імем няумольным свабоды . . . . . . 339

Додатки . . . . . . 341

Тарасенко І. Ю. Перебування мощів св. Єфросинії Полоцької у Речиці . . . . . . 341

Тарасенко І. Ю. Польський хроніст ХVІІ ст. С. Твардовський про події в Речицькому краю . . . . . . 345

Тарасенко І. Ю. Лоїв у літописах і хроніках середини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. . . . . . . 349

Кислюк О. І. Польський хроніст Самуель Грондський і його опис Лоївської битви 1649 р. . . . . . .
354