“Юрій Мицик. Albaruthenica. Студії з історії Білорусі . – Том 2.– Київ, 2018. – 456 с.”

Юрій Мицик. Albaruthenica. Студії з історії Білорусі.. – Том 2. – Київ, 2018. – 456 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Київська Православна Богословська Академія Української Православної Церкви Київського Патріархату; Український центр досліджень з історії Білорусі).

У цьому другому томі даного видання зібрана частина наукового доробку автора за останні 25 років, а саме ті статті, що стосуються питань історії Білорусі ХІV–ХХІ ст. У них розглядаються переважно питання військо-політичної та церковної історії, також джерелознавства і археографії. Тут наводяться також тексти джерел, виявлених в архівосховищах України та зарубіжних країн, насамперед Польщі, які були надруковані автором або вперше вводяться до наукового обігу.

Видання розраховане на науковців, викладачів вищої та середньої школи, студентів, краєзнавців та всіх, хто цікавиться історією Білорусі, історією українсько-білоруських зв’язків.

ISBN 978-966-02-8458-6.

ЗМІСТ

Передмова . . . . . . 3

Список скорочень . . . . . . 5

Невідомий привілей князя Вітовта . . . . . . 7

Дещо з “Хроніки Європейської Сарматії” (1611 р.) Олександра Гваньїні . . . . . . 9

Білорусь у хроніці Шимона Старовольського . . . . . . 19

Два білоруських літописця ХVІ–ХVІІ ст. . . . . . . 24

Доповнюючи “Український Дипломатарій ХVІ–ХVІІІ ст.” . . . . . . 30

Інвентарі та люстрації Горволя і Лоєва ХVІІ – середини ХVІІІ ст. . . . . . . 40

Любецьке староство у описі малознаної люстрації 1631–1633 рр. . . . . . . 46

Італійська брошура 1633 р. про участь запорожців у Смоленській війні . . . . . . 56

З мозирського циклу документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві другої половини ХVІ–ХVІІ ст. . . . . . . 63

З ґродських книг Вітебська ХVІ–ХVІІІ ст. . . . . . . 97

Джерела з історії Білорусі доби Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. . . . . . . 118
Сильвестр Косов (Косів) . . . . . . 253

До біографії Інокентія Гізеля . . . . . . 258

Йосиф Нелюбович-Тукальський . . . . . . 261

З історії українсько-білоруських зв’язків ХVІ–ХVІІI ст. . . . . . . 266

Документи з історії Білорусі другої половини ХVІІ – середини ХVІІІ ст. . . . . . . 275

“Мемориал” слуцького архімандрита Павла Волчанського як важливе джерело з становища православних під гнітом Речі Посполитої . . . . . . 316

З документації київського митрополита Рафаїла Заборовського . . . . . . 326

Опис Свято-Духівського монастиря в Вільні середини ХVІІІ ст. . . . . . . 338

До історії Різдво-Богородицької церкви у Мозирі у середині ХVІІІ ст. . . . . . . 346

Чечерське староство за описом 1773 р. . . . . . . 351

Речиця в системі судноплавства по Дніпру кінця ХІХ – початку ХХ ст. . . . . . . 360

З кореспонденції митрополита Іларіона (Огієнка) . . . . . . 364

З енциклопедичних статей . . . . . . 368

Син двох Батьківщин . . . . . . 381

Два листи М. М. Улащика . . . . . . 384

З листування з Віталієм Скалабаном . . . . . . 387

Козацька мати (до 100-річчя від дня народження О. М. Апанович) . . . . . . 390

Нові книги японського славіста . . . . . . 404

Лункі октави дальніх голосів . . . . . . 409

Стаття-передмова Євгена Лецки . . . . . . 416

Микола Чабан. Синьоока сестра України . . . . . . 418

Білоруські подорожі літом 2008 р. . . . . . . 433

Професор Адам Мальдзіс. Знаходкі айца Юрыя Мыцыка . . . . . . 443

З листів білоруських приятелів і колег . . . . . . 445

Рецензії . . . . . . 448

Додатки: . . . . . . 449

Тарасенко І. Лоїв у літописах і хроніках середини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. . . . . . . 449