“Славістична збірка. – Випуск 4: Збірка статей до 100 річчя Української Революції (1917–1923 рр.). – Київ, 2018. – 328 с.

Випуск 4: Збірка статей до 100 річчя Української Революції (1917–1923 рр.). – Київ, 2018. – 328 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ISSN 2522-462X.

ЗМІСТ

ДО 100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1923 РР.)

Хоменко В. (Київ). Партійна діяльність Михайла Грушевського у добу Директорії: свідчення мемуарів, спогадів, щоденників . . . . . . 5

Кагальна М. (Київ). Становище українських військовополонених у таборах Австро-Угорщини, Німеччини та Туреччини (за документами ЦДАГО України) . . . . . . 19

Гордієнко Д. (Київ). Гетьман Петро Дорошенко в житті і творчості Дмитра Дорошенка . . . . . . 27

ДЖЕРЕЛА ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Ковальчук О. (Київ). Ключові засади моделювання археографії доби романтизму українськими радянськими вченими . . . . . . 40

Маврін О. (Київ). Розвиток теорії і методики археографії в 1940-х – 1950-х роках в УРСР . . . . . . 49

Старков В. (Київ). Традиційна ігрова культура українців: структура джерельної бази (1800–1861 рр.) . . . . . . 69

Корнієнко В. (Київ). Олексій Шахматов vs Федір Трепов: справа Василя Кравченка . . . . . . 79

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Левченко В. (Одеса). Славістичні дослідження науковців Одеси у 1920-х – 1940-х роках: напрями, проблематика, особливості . . . . . . 97

Солонська Н. (Київ). Українство в слов’янському світі Канади: особливості інтеграції . . . . . . 113

Сидорчук Т. (Київ). Омелян Пріцак та видавнича діяльність Українського наукового інституту Гарвардського університету в 1970–1990-х рр. . . . . . . 125

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА СЛОВ’ЯН

Верещагіна Н. (Одеса). Архітектурно-живописна декорація нартекса київського храму св. Кирила в контексті візантійського поминального богослужіння . . . . . . 138

Ясинецька О. (Київ). Шлюб Казимира I Відновителя та Доброніги-Марії в контексті династичних взаємин Польщі та України ХІ–ХІІ ст. . . . . . . 145

Ганшин О. (Київ). Сакральна організація князівської усипальні Кирилівської церкви Києва та датування її фрескових розписів . . . . . . 169

Ліхтей І. (Ужгород). На терезах кохання й політики: доля королеви Куніґунди на тлі кризових явищ у Чеській державі другої половини ХІІІ ст. . . . . . . 181

Ковальчик Р. В. (Лодзь, Республіка Польща). Прусська політика (Фрідріха II, Фрідріха-Вільгельма II та Фрідріха-Вільгельма III) щодо Католицької церкви на польських землях, включених до монархії Гогенцоллернів у 1772–1806 рр. . . . . . . 207

Потульницький Г. (Київ). Українофільські та русофільські тенденції щодо козацького питання у науковій спадщині французької інтелектуальної еліти у другій половині XVIII століття . . . . . . 214

Ковальчик Р. В. (Лодзь, Республіка Польща). Смоленськ 1812 року . . . . . . 226

Нетудихаткін І. (Київ). Образ Андріївської церкви у польсько-імперській (російській) “інформаційній війні” середини ХІХ ст. . . . . . . 238

Музичко О. (Одеса). Функціонування української мови у публічному просторі Одеси у ХІХ – на початку ХХ ст. . . . . . . 252

Котельницький Н. (Чернігів). Участь земських лібералів північної України у визвольному русі у Російській імперії наприкінці 70-х рр. ХІХ ст. . . . . . . 263

Стародуб А. (Київ). “Спогади-некрологи” Василя Біднова про професорів КДА кінця 1890-х – початку 1900-х років . . . . . . 272

Фостер С. (Університет Східної Англії, Об’єднане Королівство Великої Британії). Представлення Югославії в пропаганді Першої світової війни: Югославський комітет і бачення незалежності південних слов’ян . . . . . . 284

Потульницький В. (Київ). Бачення України у структурі європейських міжнародних відносин шведським геополітиком Рудольфом Челленом . . . . . . 297

MEMORIA

Файда М. (Львів). Володимир Павлович Чорній (15.07.1931–03.02.2018). Пам’яті Вченого, Колеги, Вчителя та Друга . . . . . . 305

Список скорочень . . . . . . 311

Contents . . . . . . 312