“Візуальне освоєння Північного Причорномор’я останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст.: джерелознавчий аналіз” / В. М. Філас. – Запоріжжя, 2018. – 460 с.

Візуальне освоєння Північного Причорномор’я останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст.: джерелознавчий аналіз . / В. М. Філас. – Запоріжжя, 2018. – 460 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запорізьке відділення).

У монографії, що носить міждисциплінарний характер, з точки зору джерелознавства досліджено твори живопису та графіки як джерела з історії північно-причорноморського регіону останньої чверті XVIII – середини ХIX ст.

Пропоноване дослідження проведене на матеріалах музейних закладів, архівів, рукописних відділів бібліотек Росії, України, Польщі та ін. До дослідження було залучено і матеріали світових аукціонів та приватних колекцій. Особливу увагу приділено класифікації творів живопису та графіки як історичних джерел, а також їх структурному аналізу. Проведено атрибуцію цих творів живопису та графіки щодо сюжету, авторства та назви.

Для істориків, мистецтвознавців, музейних працівників, спеціалістів з пам’яткоохоронної діяльності, етнографів, краєзнавців.

ISBN 978-966-8157-68-4.