“Повне зібрання творів М. С. Грушевського”

Впорядкування та публікація найповнішого зібрання в 50-ти томах праць українського історика, провідника національної ідеї та фундатора Української держави Михайла Грушевського здійснюється вперше в рамках національного видавничого проекту на виконання Указу Президента України Л. Д. Кучми. Виконання проекту розпочалося у 2002 році науковцями відділу джерел з історії України ХІХ − поч. ХХ ст. Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України спільно з Державним спеціалізованим видавництвом “Світ” (м. Львів). Цільове призначення цього видання — забезпечити науково-освітні установи України науковими, публіцистичними, літературознавчими працями видатного вченого і громадсько-політичного діяча.

За концепцією редакційної колегії публікація праць М. С. Грушевського здійснюється у десяти тематичних серіях.

Серія 1. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТВОРИ:

Т. 1. Михайло Грушевський. Суспільно-політичні твори (1894–1907) / Упорядники І. Гирич, О. Тодійчук. — Львів, 2002. — 529 с. Автори передмов: П. Сохань, І. Мельник, І. Гирич. Мовна редакція текстів М. Грушевського О. Рибалка. Переклад з російської статей зі збірника “Освобождение России и украинский вопрос” І. Сварника. Переклад висловів іншомовного походження М. Трофимук.

Т. 2. Михайло Грушевський. Суспільно-політичні твори (1907–1914) / Упорядники І. Гирич, С. Панькова. — Львів, 2005. — 678 с. Автори передмови: І. Гирич, С. Панькова. Мовна редакція текстів М. Грушевського Н. Лисенко. Переклад висловів іншомовного походження М. Трофимук.

Т. 3. Михайло Грушевський. Суспільно-політичні твори (1907– березень 1917) / Упорядник С. Панькова. — Львів, 2005. ― 792 с. Автор передмови С. Панькова. Мовна редакція текстів М. ГрушевськогоВ. Шульги. Переклад статей з російської І. Сварника. Переклад висловів іншомовного походження М. Трофимук.

Т. 4, книга 1. Михайло Грушевський. Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної Ради, березень 1917 – квітень 1918 / Упорядник С. Панькова. — Львів, 2007. ― 407 с. Автори передмов: В. Верстюк, С. Панькова. Мовна редакція текстів М. Грушевського В. Шульги. Переклад висловів іншомовного походження М. Трофимук.

Серія 2. ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ ТА РОЗВІДКИ:

Т. 5. Михайло Грушевський. Історичні студії та розвідки (1888−1896) /Упорядники: В. Брехуненко, С. Кіржаєв, П. Кулаковський, В. Шульга. — Львів, 2003. — 590 с. Автори передмов П. Сохань, П. Кулаківський. Мовна редакція текстів М. Грушевського В.Шульги. Переклад статей з російської І. Сварника. Переклад висловів іншомовного походження М. Трофимук.

Т. 6. Михайло Грушевський. Історичні студії та розвідки (1895−1900) /Упорядник М. Капраль. — Львів, 2004. — 675 с. Автори передмов: Я. Дашкевич, М. Капраль. Переклад висловів іншомовного походження М. Трофимук.

Т. 7. Михайло Грушевський. Історичні студії та розвідки (1900−1906) /Упорядник М. Капраль. — Львів, 2005 — 776 с. Від упорядника: М. Капраль.

Т. 8. Михайло Грушевський. Історичні студії та розвідки (1906−1916) /Упорядники М. Капраль, А. Фелонюк. — Львів, 2007. — 776 с. Від упорядників: М. Капраль. А. Фелонюк.

Т. 9. Михайло Грушевський. Історичні студії та розвідки (1917−1923) /Упорядники М. Капраль, А. Фелонюк, В. Шульга. — Львів, 2009. — 567 с. Автори передмови: М. Капраль, А. Фелонюк.

Серія 3. ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ТА ХУДОЖНІ ТВОРИ:

Т. 11. Михайло Грушевський. Літературно-критичні праці (1883−1931). “По світу” / Упорядник Г. Бурлака. — Львів, 2008. ― 750 с. Автори передмов: М. Жулинський, Г. Бурлака.

Т. 12. Михайло Грушевський. Літературно-критичні праці (1882−1903). Проза, драматургія, переклади (1883−1886). / Упорядник Г. Бурлака. — Львів, 2010. ― 558 с. Автор передмови Г. Бурлака.

Серія 4. РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ:

Т. 14. Михайло Грушевський. Рецензії та огляди (1888−1897) / Упорядники В. Маслійчук, В. Шульга. — Львів, 2008. ― 432 с. Автори передмов: І. Гирич, В. Маслійчук.

Серія 5. ЩОДЕННИКИ Й МЕМУАРИ:

Серія 6. “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ”:

Серія 7. “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ”:

Серія 8. МОНОГРАФІЧНІ ІСТОРИЧНІ ПРАЦІ:

Серія 9. ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ: ДОВІДНИКИ, ПОКАЖЧИКИ, АРХІВИ:

Серія 10: ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА:

Т. 4. Листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори (1904−1914) / Упорядники С. Панькова, В. Пришляк. — Київ-Нью-Йорк-Париж-Львів-Торонто. ― 2008. — 552 с. Автори передмов і коментарів В. Пришляк, С. Панькова.

Т. 5. Листування Михайла Грушевського та Євгена Чикаленка (22 листопада 1897 − 5 квітня 1918) / Упорядники: І. Старовойтенко, О. Тодійчук. — Київ-Нью-Йорк. ― 2010. — 296 с. Автори передмов: Л. Винар, І. Старовойтенко, О. Тодійчук.