“Волинські грамоти XVI ст.” / Упорядники: В. Задорожний, А. Матвієнко. — Київ, 1995.

Волинські грамоти XVI ст. / Упорядники: В. Задорожний, А. Матвієнко. — Київ, 1995. — 249 с. (Інститут української мови НАН України; Інститут української археографії НАН України).

До видання увійшли грамоти володимирських актових книг XVI ст. — так звані кріпосні документи (духовні, дарчі, продажні, закладні та інші). Це важливі для вивчення історії мови пам’ятки ділової писемності того часу. До тексту додаються передмова, коментарі, словник застарілих слів, укладений на основі лексичного матеріалу грамот.

Для науковців — мовознавців, етимологів, істориків, юристів, етнографів, учителів, студентів.

ISBN 5-12-002644-3.