“Де ля Фліз : Альбоми. Т. 1”. — Київ, 1996.

Де ля Фліз : Альбоми. Т. 1. — Київ, 1996. — 254 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського; Кафедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків Університету Альберта, Канада).

У першому томі видання «Альбоми Де ля Фліза» вперше в повному обсязі наводиться унікальний етнографічний і краєзнавчий опис Київщини і прилеглих теренів з рукописних альбомів («Етнографічні описи…», «Костюми селян Державних маєтностей…” та ін.) відомого дослідника середини XIX ст. Де ля Фліза. Альбоми супроводжуються оригінальними багатокольоровими малюнками, які не втратили пізнавального значення дотепер.

Розраховано на науковців, мистецтвознавців, викладачів вузів, технікумів і шкіл, студентів та школярів, усіх, хто цікавиться самобутньою історією та культурою України.

ISBN 5-7702-0860-0.