“Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії” / Упорядники: Ю. Пінчук, Л. Гриневич. — Київ, 1996.

Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії / Упорядники: Ю. Пінчук, Л. Гриневич. — Київ, 1996. – 188 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут східноєвропейських досліджень НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. Липинського).

Фундаментальний твір Д. І. Дорошенка (1882–1951), написаний на початку 20-х і вперше надрукований у 1923 р. в Празі, являє собою узагальнююче дослідження з української історіографії. Охоплює час від XI до XX століття. Публікується репринтним способом за першодруком. “Огляд української історіографі” відкриває серію публікацій “Державна школа: Історія. Політологія. Право”.

Для істориків, філософів, усіх, хто цікавиться розвитком вітчизняної історичної думки.

ISBN 5-7702-0862-7.