“Драгоманов М. Документи і матеріали (1841-1994)” / Упорядники: Г. Болотова, І. Бутич, Н. Грабова, О. Купчинський, Д. Пельц, Г. Сорока. — Львів, 2001.

Драгоманов М. Документи і матеріали (1841-1994) / Упорядники: Г. Болотова, І. Бутич, Н. Грабова, О. Купчинський, Д. Пельц, Г. Сорока. — Львів, 2001. — 732 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка; Національний музей літератури України; Центральний державний історичний архів України, м. Львів).

У збірці висвітлені основні етапи життя, громадсько-політичної, наукової і видавничої діяльності видатного ученого й політичного діяча Михайла Драгоманова, його місце в науковому і літературному процесі України, переслідування М. Драгоманова і його творчості. Наведені документи та матеріали про вшанування пам’яті й поширення творчості ученого і громадського діяча.

ISBN 966-7155-41-2.