“Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874-1885). Том 1: 1874-1879” / Упорядники: В. С. Шандра та ін. — Київ, 1994.

Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874-1885). Том 1: 1874-1879. / Упорядники: В. С. Шандра та ін. — Київ, 1994. — 645 с. (Археографічна комісія НАН України; Інститут української археографії НАН України; Центральний державний історичний архів України в м. Києві; Українська правнича фундація).

У першому томі Щоденника видатного українського вченого-криміналіста, історика права, археографа і громадського діяча другої половини XIX ст., професора Київського університету Олександра Федоровича Кістяківського вміщено записи за 1874—1879 pp. Щоденник є важливим джерелом для висвітлення суспільно-політичного і громадського життя в Україні, організації навчальної та наукової роботи. Багато місця присвячено характеристиці політичних діячів, учених, зокрема членів Київської громади В. Антоновича, М. Драгоманова, П. Житецького, Ф. Вовка, М. Зібера, М. Лисенка, М. Старицького, І. Лучицького та ін.
Текст подається за автографом, що зберігається у ЦДІА України в м. Києві, друкується повністю вперше.

ISBN 5-12-004323-2.