“Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874-1885). Том 2: 1880-1885” / Упорядники: В. С. Шандра та ін. — Київ, 1995.

Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874-1885). Том 2: 1880-1885. / Упорядники: В. С. Шандра та ін. — Київ, 1995. — 583 с. (Археографічна комісія НАН України; (Інститут української археографії НАН України; Центральний державний історичний архів України в м. Києві; Українська правнича фундація).

У другому томі Щоденника видатного українського вченого-криміналіста, історика права, археографа та громадського діяча Олександра Федоровича Кістяківського (1833—1885) вміщено записи за 1880—1885 роки. Щоденник є важливим джерелом для висвітлення суспільно-політичного й громадського життя в Україні і Росії 80-х років XIX ст., організації навчальної та наукової роботи в Київському університеті, професором якого був О. Ф. Кістяківський. Багато уваги приділено характеристиці політичних діячів та вчених, зокрема В. Антоновича, М. Драгоманова, П. Житецького, М. Лисенка, О. Котляревського, П. Чубинського, О. Романовича-Славатинського, П. Куліша та ін. Текст подається за автографом, що зберігається в ЦДІА України у м. Києві, й друкується вперше.

ISBN 5-12-004325-9.