“Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15-17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського” / Упорядник: М. Шамрай. — Київ, 2005.

Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15-17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Упорядник: / М. Шамрай. — Київ, 2005. — 333 с. (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського).

Пропонована праця є публікацією маргіналій (записів на берегах книг) у стародрукованих виданнях 15-17 ст., що насичені різноманітними відомостями. Найчастіше вони створювалися у зв’язку із купівлею книги, передачею її до церкви на поминання душі або за відпущення гріхів. Покрайні записи на примірниках є основним джерелом пізнання шляхів розповсюдження книги ї характеру її сприйняття різними верствами населення. В той же час читацькі записи – цінне історичне джерело, особливо в галузі історії культури.
До видання подано грунтовний науково-довідковий апарат, що складається з іменного, географічного, хронологічного та предметно-систематичного покажчиків, а також покажчика цін на книжкову продукцію.

Для істориків, філологів, книгознавців, усіх, хто цікавиться історією та культурою України.

ISBN 966-02-3577-1.