“Описи Київського намісництва 70—80-х років XVIII ст.” / Упорядники: Г. Болотова та ін.. — Київ, 1989.

Описи Київського намісництва 70—80-х років XVIII ст. / Упорядники: Г. В. Болотова, К. А. Вислобоков, І. Б. Гирич, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, Н. С. Грабова, О. І. Гуржій, О. Л. Зотіков, П. П. Найденко, О. Г. Полегайлов, П. М. Сас, Г. Р. Якушкін. — Київ, 1989. — 392 с. (Археографічна комісія АН УРСР; Інститут історії АН УРСР; Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві; Центральний державний військово-історичний архів СРСР).

Зібрання описів Київського намісництва 70—80-х років XVIII ст.— документальне джерело по адміністративному устрою, соціально-економічній та політичній історії України періоду феодалізму.

Для істориків, викладачів і студентів вузів, всіх, хто цікавиться історичним минулим нашої Батьківщини.

ISBN: 5-12-000656-6.