“Описи Лівобережної України кінця XVIII-початку XIX ст.” / Упорядник Т. Б. Ананьєва. — Київ, 1997.

Описи Лівобережної України кінця XVIII-початку XIX ст. / Упорядник Т. Б. Ананьєва. — Київ, 1997. — 325 с. (Археографічна комісія НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Українська правнича фундація).

Видання продовжує серію публікацій описово-статистичних джерел, започатковану випуском описів Київського та Харківського намісництв. Уперше публікуються історично-географічні, топографічні, статистичні документи, описи Малоросійської губернії, заснованої 1796 p., Чернігівської та Полтавської губерній, утворених 1802 р.

Для істориків, етнографів, економістів, біологів, викладачів та студентів вузів, усіх, хто цікавиться історичним минулим України.

ISBN: 966-00-107-Х.