“Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.” / Упорядники В. О. Пірко, О. І. Гуржій. — Київ, 1991.

Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. / Упорядники В. О. Пірко, О. І. Гуржій. — Київ, 1991. — 224 с. (Археографічна комісія АН УРСР; Інститут історії АН УРСР; Центральний державний військово-історичний архів СРСР; Донецький державний університет).

Видання продовжує серію публікацій описово-статистичних джерел, початок якій було покладено випуском описів Київського намісництва. До нього увійшли оригінальні рукописні та друковані пам»ятки, у яких подано характеристику території Слобідської України, її адміністративно-політичного устрою, наводиться кількісний склад та соціально-етнічна структура населення, описуються його побут та культура на кінець XVIIIст.

ISBN: 5-12-002041-0.