“Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918”. / Головний редактор Я. Пеленський. — Київ – Філадельфія, 1995.

Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. / Головний редактор Я. Пеленський.— Київ – Філадельфія, 1995. — 493 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут східноєвропейських досліджень НАН України; Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. Липинського).

Увазі вчених і широких кіл громадськості вперше пропонуютьсяу повному обсязі спогади П. Скоропадського, який в якості Гетьмана Української Держави (травень – грудень 1918 р.) відігравав непересічну роль під час одного з етапів новітнього українського державотворення.

ISBN 5-7702-0845-7.