“Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 pp.” / Упорядник: П. Кулаковський. — Острог-Варшава-Москва, 1999. — 608 с.

Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 pp. / Упорядник: П. Кулаковський. — Острог-Варшава-Москва, 1999. — 608 с. (Історичний інститут Варшавського університету, Центр історії Центрально-Східної Європи; Російський державний архів давніх актів; “Археографический центр”; Острозька Академія; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Острозьке відділення).

Публікований том вміщує книгу Руської або Волинської метрики – джерела, генетично спорідненого з Коронною метрикою, але яке в останні два століття має спільну архівну історію з Литовською метрикою. Загальновідомо, що ці метрики є джерельними комплексами, без яких важко собі уявити сучасні дослідження історії Східної та Центрально-Східної Європи початку Нового часу. Вміщена у томі книга віддавна притягувала увагу дослідників; свідченням цінності цього джерела стало його поміщення серед тих томів Литовської метрики, які планувалося видати у рамках міжнародного едиційного проекту, укладеного в 1980 р. між Польською Академією наук та Академією наук СРСР.

ISBN 5-88253-029-6.