“Литовська метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року”. / Підготував: В. Кравченко. — Київ, 2005. — 600 с.

Литовська метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року. / Підготував: В. Кравченко. — Київ, 2005. — 600 с. (Наукове товариство ім. Шевченка в Америці; Наукове товариство ім. Шевченка в Україні; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України).

Книга ревізій українських замків 1545 р. є звітом королівського ревізора про обстеження стану обороноздатності Володимирського, Луцького, Кременецького, Вінницького, Брацлавського і Житомирського замків та перевірку наявності у князів і шляхтичів привілеїв на маєтки-вислуги і мита. Джерело містить докладні описи місць розташування замків, стану збереженості іхніх веж, городень, мостів та інших замкових споруд, забезпеченості озброєнням та провіантом. Пам’ятка відображає суспільно-політичні, економічні та правові стосунки між різними станами населення Волині, Східного Поділля та Західної Київщини середини XVI ст., відбиває різноманітність структури сільського та міського населення цих регіонів, його повинності й податки, висвітлює характер торгівлі й митну політику держави. Мовою оригіналу джерело публікується вперше.

Видання призначене для істориків, мовознавців, архітекторів і краєзнавців.

ISBN 966-02-3711-1.