“Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх” / Упорядники: Ю. Мицик, В. Кравченко. — Київ, 1992. — 336 с.

Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх / Упорядники: Ю. Мицик, В. Кравченко. — Київ, 1992. — 336 с. (Археографічна комісія АН України; Інститут української археографії АН України; Інститут історії України АН України).

“Хроніка” визначного культурного діяча України XVII ст. Ф. Софоновича — одна з перших узагальнюючих праць з історії України з найдавніших часів до 1673 р. Вона складається з трьох частин-хронік: про Русь, початок і назву Литви, про землю Польську. У першій частині висвітлюється історія Київської Русі, другій і третій — історія України XIV—XVII ст. на фоні історії Литви та Польщі.

Для істориків, філологів, викладачів та студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

ISBN 5-12-002045-3.