“Гваньїні Олександр. Хроніка європейської Сарматії” / Упорядник: Ю. Мицик. — Київ, 2007. — 1008 с.

Гваньїні Олександр. Хроніка європейської Сарматії / Упорядник: Ю. Мицик. — Київ, 2007. — 1008 с. (Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Інститут історії України НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Державний комітет архівів України; Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (Торонто)).

“Хроніка європейської Сарматії” О. Гваньїні – важливе історичне джерело та пам’ятка європейської історіографії XVI-XVII ст. Написана легко, доступно й цікаво, “Хроніка…” стала неоціненним посібником для вивчення історії та географії народів і країн Центрально-Східної Європи, а також їхніх сусідів. Цей твір мав надзвичайно велику популярність у наших предків, неодноразово перевидавався у латинському оригіналі; перекладався німецькою, чеською, польською мовами.

Український переклад “Хроніки…”, що не втратила актуальності донині, зацікавить як науковців, так і широкий загал читачів.

ISBN 966-518-389-3

Враховуючи великий об’єм видання, його цифрова копія подається у трьох PDF-файлах:

Книга І

Книги II-VI

Книги VII-X.

У кожному файлі збережені відповідні публікованим текстам коментарі та покажчики.