“Голодомор 1932–1933 років в Україні за документами ГДА СБУ: Анотований довідник” / Упорядники: В. М. Даниленко, Л. Л. Аулова, В. В. Лавренюк. — Львів, 2010. — 472 с.

Голодомор 1932–1933 років в Україні за документами ГДА СБУ: Анотований довідник / Упорядники: В. М. Даниленко, Л. Л. Аулова, В. В. Лавренюк. — Львів, 2010. — 472 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Галузевий державний архів Служби безпеки України; Центр досліджень визвольного руху).

Розкрито зміст документів, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву СБУ і висвітлюють причини, перебіг і наслідки Голодомору 1932—1933 років в Україні. Іменний та географічний покажчики вказують осіб, населені пункти, регіони та країни, згадані в архівних документах.

Науково-довідкове видання розраховане на істориків, юристів, краєзнавців, усіх, хто вивчає історію України ХХ ст.

ISBN 978-966-1594-17-2