“Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст.” / Упорядник В. Горобець. — Київ, 1993. — 392 с.

Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. / Упорядник В. Горобець. — Київ, 1993. — 392 с. (Археографічна комісія АН України; Інститут української археографії АН України; Центральна наукова бібліотека імені В. І. Вернадського АН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького АН України).

Видання містить тексти офіційно-службових документів, більшість з яких було створено в центральних установах, полкових та сотенних канцеляріях Гетьманщини. У вступі та коментарях упорядника досліджено стилістику поданих актів, здійснено їх жанрово-тематичну класифікацію. Видання ілюстровано зразками текстів.

ISBN 5-12-003205-2